Hidup Mesti Belajar

BMZ1034: Kata Sendi Nama

BMZ1034: Kata Sendi Nama

Terdapat beberapa pandangan berkaitan Kata Sendi Nama (KSN) dan fungsinya. Bahan berikut dapat membantu pemahaman anda tentang KSN.