Hidup Mesti Belajar

"Dengan tunjuk ajar, ilmu mengakar"
by bukharishafie

Ejaan Nama Za‘ba Oleh Mohd Isa Abd Razak Sumber utama peraturan menggunakan tanda baca untuk bahasa Melayu ialah Pedoman Umum

Posted in Bahasa, Sastera & Budaya Tagged with:

by bukharishafie

Web pembelajaran BMMB3182 (Pengajaran & Pembelajaran BM Abad ke-21) boleh diakses melalui url www.mybukhari.net/bmmb3182   Artikel asal: 23.02.2017 Kemas kini:

Posted in P&P BM Abad Ke-21

by bukharishafie

Loading…

Posted in P&P BM Abad Ke-21 Tagged with:

by bukharishafie

Loading…

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

by bukharishafie

Menanti saat untuk bertemu pelajar-pelajar yang mengikuti kursus BMMB3182 amat mengujakan. Apatah lagi pelajar-pelajar ini merupakan kumpulan pertama yang akan mengikuti

Posted in Catatan

by bukharishafie

Panduan berikut berdasarkan gaya APA yang dipetik daripada APA Style Blog. i. Jadual ii. Rajah

Posted in Pedoman Tagged with:

by bukharishafie

Sila baca kronologi ringkas tentang asal usul dan perkembangan bahasa Melayu serta peristiwa yang berkaitan yang dipaparkan dalam Laman Persatuan Linguistik

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

Rajah Artikulasi
by bukharishafie

Berdasarkan rajah berikut kenal pasti dan jelaskan (i) alat artikulasi, dan (ii) daerah artikulasi.  

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

by bukharishafie

Perihalkan aspek budaya dan kesantunan berdasarkan video berikut:   Sumber video: https://www.youtube.com/watch?v=2rHcAwobMyQ

Posted in Kesantunan Masyarakat Malaysia Tagged with:

by bukharishafie

Para pelajar saya, anda boleh merujuk panduan untuk daftar sebagai “Rakan HMB”. Pastikan maklumat pada profil anda diedit untuk memasukkan

Posted in Catatan Tagged with:

by bukharishafie

Inilah pelajar saya yang sentiasa ceria dan bermotivasi. Mereka ialah pelajar PPISMP Semester 1 (Ambilan Jun 2016) Sains.

Posted in Kesantunan Masyarakat Malaysia Tagged with:

by bukharishafie

Selamat datang kepada pelajar PPISMP Semester 1 (ambilan Jun 2016) kumpulan Sains dan Pendidikan Khas 3 yang akan mengikuti kursus

Posted in Catatan

by bukharishafie

Posted in Bahasa, Sastera & Budaya