BMM3101: Bacaan Berkaitan Kemahiran Bernilai Tambah

Pembelajaran Akses Kendiri Belajar Cara Belajar Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Masteri Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran