Home » Uncategorized

BMM3033E: Nota Kuliah PBS

Read More »

Web Jabatan Pengajian Melayu IPDA

Read More »

BMM3033E: Pembinaan Soalan Berdasarkan Taksonomi dan Domain

Sila muat turun nota berikut:

Read More »

Bahasa Menunjukkan Bangsa

Sumber: Sinar Harian PERIBAHASA Melayu “Bahasa Menunjukkan Bangsa” bermaksud bahasa menjadi lambang keperibadian masyarakat atau sesuatu bangsa. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya merujuk sistem bahasa yang digunakan tetapi juga berkaitan cara atau gaya berbahasa masyarakat berkenaan. Hal…

Read More »