Sebutan Baku

Bahan bacaan ini boleh membantu pelajar PPG BM yang mengambil kursus Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu.   Baca juga bahan berikut: 1. http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2012/05/semua-bahasa-ada-aspek-sebutan-baku.html

Menulis Rujukan

Rujukan yang berguna untuk membantu menulis rujukan yang betul menggunakan gaya APA.       1. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 2. http://www.umlib.um.edu.my/publications/APA-Guide.pdf 3. http://blog.apastyle.org/ 4. http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf 5. http://www.ccc.commnet.edu/apa/