Ejaan DBP Insya-Allah

Khidmat Nasihat, Pusat Rujukan Persuratan Melayu  Soalan: Soalan saya ialah penggunaan ejaan berdasarkan buku Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan-Jawi, termasuk ejaan insya-Allah. Saya berasa keliru apabila ada pihak menyebarkan kelemahan ejaan itu di Facebook. Bahan yang disebarkan itu dikatakan bersumber daripada Dr. Zakir Naik. Sebaran itu meminta pengguna bahasa Melayu agar ... Read More

Fonetik dan Fonologi: Transkripsi

Aktiviti : Pilih lagu - dengar - dan transkripsikan. Lagu yang dipilih: Anak (Freddie Aguilar) ------ (i)  Transkripsi luas menggunakan tanda /   / (ii)  Transkripsi sempit menggunakan tanda [   ]   Selain itu bandingkan juga tanda-tanda lain yang digunakan dalam transkripsi sempit berbanding transkripsi luas.