Hidup Mesti Belajar

Bahasa Jiwa Bangsa

Bahasa Jiwa Bangsa

Rencana di bawah membicarakan tentang “Maruah Bangsa Itu pada Bahasanya” dan “Bahasa Melayu dan Bahasa Malaysia”.  

PM1311P4: Gambaran Awal tentang Alat Artikulasi

PM1311P4: Gambaran Awal tentang Alat Artikulasi

Halaman web berikut dapat membantu anda untuk mengenali alat-alat artikulasi dan daerah artikulasi.   Sila ke http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# untuk pembacaan selanjutnya.

PM1311P4: Rajah Artikulasi

PM1311P4: Rajah Artikulasi

Pelajar PPISMP semester 1 (Pendidikan Bimbingan). Sila muat turun rajah di bawah. Kemudian kenal pasti fungsi alat artikulasi berkenaan.