Diftong dan Vokal Berganding

Diftong dan Vokal Berganding Oleh Mohd Isa Abd Razak (http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2012/12/diftong-dan-vokal-berganding.html#more) Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah. Takrif ini diberikan oleh Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Contoh yang diberikan ialah [ai] dalam pandai dan [au] dalam pulau. Profesor Nor Hashimah Jalaludin ... Read More

WAJ3104: Boneka (Kemas kini – 06/09/2012)

06/09/2012 Rujukan yang boleh membantu anda memahami tentang boneka. http://www.puppetsproject.com/index.php http://www.play-script-and-song.com/easy-to-make-puppets.html http://owlyshadowpuppets.com/teacher-lesson-plan   ---- 26/02/2012 Aktiviti menggunakan boneka.

WAJ3104: Kuiz 1

Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian. Masa menjawab : 2.15 - 4.00 pm Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan. 1. Berikan penjelasan tentang kaedah membaca berikut: i. kaedah fonetik ii. kaedah abjad iii. kaedah pandang sebut   2. Anda ingin mengajar murid membaca dengan menggunakan aktiviti asosiasi benda dengan ... Read More