Category: Pengantar Bahasa Melayu

July 18th, 2017 by bukharishafie

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

August 8th, 2016 by bukharishafie

Sila baca kronologi ringkas tentang asal usul dan perkembangan bahasa Melayu serta peristiwa yang berkaitan yang dipaparkan dalam Laman Persatuan Linguistik Malaysia.

 

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

Rajah Artikulasi
August 1st, 2016 by bukharishafie

Berdasarkan rajah berikut kenal pasti dan jelaskan (i) alat artikulasi, dan (ii) daerah artikulasi.

Rajah Artikulasi

 

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

September 6th, 2015 by bukharishafie

Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Dalam tulisan ini akan dihuraikan keempat-empat golongan kata berkenaan secara ringkas.

Dimulakan dengan huraian golongan kata nama. Kata nama terdiri daripada sejumlah perkataan yang menamakan orang, benda dan tempat. Contoh kata nama ialah Sulaiman, sofa, beca, Teluk Intan, petinju, lautan, kerajaan, dan lain-lain.

Read more of this article »

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

September 6th, 2015 by bukharishafie

Bahan bacaan berikut berkaitan dengan kedudukan BM dan cabaran yang dihadapi.

Bahan-bahan ini boleh dijadikan rujukan untuk tugasan. Jangan lupa senaraikan dalam rujukan menggunakan format APA.

Read more of this article »

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

September 5th, 2015 by bukharishafie

Terdapat beberapa pandangan berkaitan Kata Sendi Nama (KSN) dan fungsinya.

Bahan berikut dapat membantu pemahaman anda tentang KSN.

Read more of this article »

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with:

July 9th, 2015 by bukharishafie

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in Pengantar Bahasa Melayu Tagged with: ,