Home » Pengantar Bahasa Melayu

BMZ1034: Golongan Kata Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Dalam tulisan ini akan dihuraikan keempat-empat golongan kata berkenaan secara ringkas. Dimulakan dengan huraian golongan kata nama. Kata nama terdiri daripada…

Read More »

BMZ1034: Kedudukan dan Cabaran Bahasa Melayu

Bahan bacaan berikut berkaitan dengan kedudukan BM dan cabaran yang dihadapi. Bahan-bahan ini boleh dijadikan rujukan untuk tugasan. Jangan lupa senaraikan dalam rujukan menggunakan format APA.

Read More »

BMZ1034: Kata Sendi Nama

Terdapat beberapa pandangan berkaitan Kata Sendi Nama (KSN) dan fungsinya. Bahan berikut dapat membantu pemahaman anda tentang KSN.

Read More »

Protected: BMZ1034: Biodata Pelajar

There is no excerpt because this is a protected post.

Read More »