Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian.
Masa menjawab : 2.15 – 4.00 pm

Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan.

1. Berikan penjelasan tentang kaedah membaca berikut:

i. kaedah fonetik

ii. kaedah abjad

iii. kaedah pandang sebut

 

2. Anda ingin mengajar murid membaca dengan menggunakan aktiviti asosiasi benda dengan huruf konsonan. Huruf konsonan yang dipilih ialah k, s, t dan d.

Jelaskan langkah-langkah cara anda melaksanakan aktiviti tersebut menggunakan kaedah fonetik, kaedah abjad dan kaedah pandang sebut.

* Sila klik pada ‘Ulasan’ di bawah catatan ini untuk menjawab.