Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian.
Masa menjawab : 2.15 – 4.00 pm

Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan.

3. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang akan anda pertimbangkan dalam membina bahan bantu mengajar?

 

4. Jelaskan maksud titik kemasukan huruf. Berikan contoh yang sesuai.

 

5. Berikan alamat 4 rujukan dalam talian (online) yang berkaitan dengan literasi bahasa.

* Sila klik pada ‘Ulasan’ di bawah catatan ini untuk menjawab.