Ramai yang telah menghantar e-mel untuk mendapatkan kata kunci bahan daripada blog ini.

Berikut kata kunci yang boleh digunakan untuk mengakses ruangan nota/bahan kursus:

-Kursus BMM3101  : bmm3101

-Kursus BMM3105 : bmm3105

-Kursus WAJ3104 : waj3104

Kata kunci ini boleh digunakan sehingga 1 September 2012.