Tarikh akhir melengkapkan blog ialah sebelum atau pada 28 Mac 2013.
Penilaian akan bermula pada 29 Mac 2013.

Pelajar BMM3103 (semester 5) sila senaraikan url blog anda dalam ruangan ulasan.

Pengisian blog:

1.  Amali:  Mengumpul dan membincangkan kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun.
2. Amali: Taksonomi dan Domain: Membina soalan Bahasa Melayu mengikut aras Taksonomi Bloom dan domain.
3. Amali: Pembinaan JSU
4. Amali: Membina alatan penilaian ujian kefasihan, ujian kemajuan, dan ujian bakat

5. Amali: Bengkel membina soalan objektif dan subjektif dengan berdasarkan JSU
6. Amali: Membina instrumen bagi penilaian portfolio dan pemerhatian Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk Tapak Pembelajaran

7. Amali: Membina instrumen penilaian melalui projek
Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja
8. Amali: Membina instrumen dan bahan bagi: Pilih satu sahaja
Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Penilaian Kemahiran Membaca
Penilaian Kemahiran Menulis

9. Amali: Menilai dengan menggunakan instrumen Penilaian Aktiviti Bahasa (Sajak/Ceramah/Syarahan) Pilih satu sahaja
10. Amali: Pelajar membuat brosur, iklan, poster, web, dan power point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Aktiviti ini berkaitan dengan blog anda. Masukkan catatan ringkas tentang blog anda.

11. Amali: Nota ringkas berkaitan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

—-
Catatan asal: 31 Januari 2013