5 February 2013

BMM3101: Perbincangan

Pelajar PISMP Semester 3 (PK3&PK4).

Muat turun artikel di bawah dan bincangkan isu yang dikemukakan oleh penulis. Kaitkan perbincangan anda dengan kursus BMM3101. Gunakan ruang ulasan di bawah catatan ini untuk kemukakan pendapat anda.

Ruang ulasan akan ditutup pada jam 5.00 petang, 06/02/2013.

Catatan asal: 11.45 pagi (05/02/2013)
—–

Tahniah, pandangan anda sudah diterima.

05/02/2013

1. Grace – 11.00pm

06/02/2013

2. Andi Nur Khuzaimah – 11.11am
3. Hajati – 12.52pm
4. Nura Atiqa – 2.19pm
5. Norhaidah – 2.41pm
6. Nur Ain – 2.41pm
7. Nurdiyanah – 2.47pm
8. Siti Armizah – 3.02pm
9. Bandan – 3.19pm
10. Siti Farihah – 3.31pm
11. Alniza – 3.36pm
12. Siti Rahimah – 3.39pm
13. Arifah – 3.58pm
14. Nur Etika – 4.00pm
15. Norizan – 4.07pm
16. Gary – 4.28pm
17. Fadzlee – 4.41pm
18. Faroyner – 4.50pm
19. Zaitarul – 5.12pm (melalui e-mel 3.18pm)

———————-
06/02/2013 (5.26pm) – Terima kasih kerana menyertai perbincangan ini. Saya sudah membaca pandangan yang diberikan secara sepintas lalu. Adakah anda yakin telah memberikan pandangan terhadap isu berkenaan dalam konteks kursus BMM3101? Kita akan bincangkan dalam kuliah nanti.

19 Comments

 • Berdasarkan hasil bacaan yang telah saya kaji dalam tajuk Isu dan Cabaran Bahasa Melayu dalam Pendidikan, terdapat beberapa perkara atau dapatan yang telah saya peroleh iaitu kesan kemajuan dalam teknologi maklumat dalam kehidupan dan sistem pendidikan secara langsung atau tidak langsung dan juga pelaksanaan yang telah dibuat bagi memperbaiki atau mengatasi perkara tersebut.

  Kesan yang pertama ialah kepentingan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat bandar kini semakin berleluasa dan memberi kesan kepada pembelajaran Bahasa Melayu. Guru yang mempunyai pelbagai lagi peranan kini terpaksa menambah tugas mereka iaitu menanam keyakinan terhadap bahasa kebangsaan ini kepada masyarakat. walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di Malaysia, namun sikap atau pandangan masyarakat kini yang semakin mengagungkan bahasa Inggeris telah sedikit sebanyak memberi kesan kepada pemikiran masyarakat yang lain. Sekiranya perkara ini dibiarkan berterusan, sudah pasti akan memberi impak kepada generasi muda yang sedang dalam proses penerimaan ilmu. Dengan itu, sesuai dengan pelaksanaan yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan iaitu memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasakan Bahasa Inggeris di mana Bahasa Melayu diberi keutamaan dalam proses pembelajaran.

  Selain itu, perubahan sikap pelajar yang agak ketara terhadap bahasa Melayu dengan memberi keyakinan yang tinggi kepada bahasa Inggeris turut memberi kesan kepada pengajaran guru. Guru-guru perlu lebih meningkatkan kemahiran serta strategi dalam menjadikan proses p&p berjalan lancar dan tersusun supaya dapat menarik minat murid untuk belajar. Guru juga perlu sentiasa mencari serta menambah kosa kata bahasa Melayunya agar seiring dengan perkembangan zaman dan aliran serta keperluan semasa murid. Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Ini bukan sahaja memerlukan murid untuk memainkan peranannya , namun guru juga perlu terlibat sama dalam menjayakan proses p&p .

  Kemahiran seperti bertutur, mendengar, membaca dan menulis perlu dikuasai sepenuhnya oleh guru seperti yang dipelajari dalam BMM3101. Guru perlu mengetahui isi kandungan serta aktiviti yang boleh dijalankan bagi setiap kemahiran. Kreativiti guru dalam melaksanakan p&p dengan gaya dan cara yang tersendiri sudah tentu mampu menarik perhatian serta minat murid untuk belajar dan secara tidak langsung akan memudahkan proses penerimaan pembelajaran tersebut. Guru perlulah memberikan aktiviti atau contoh yang relevan bagi setiap satu kemahiran serta mengambil berat terhadap aras pemikiran serta tahap murid-murid.

  Kekurangan guru Bahasa Melayu juga menjadi penyebab kepada berlakunya kes sebegini. Pengambilan guru yang bukan opsyen bahasa Melayu merupakan masalah yang besar dan akan memberi kesan secara langsung atau tidak langsung terutamanya kepada murid-murid. Sikap ambil mudah yang dijalankan oleh pihak sekolah sebenarnya tidak boleh dikira benda yang remeh temeh kerana melibatkan generasi baru. skop kandungan yang telah dikuasai oleh guru opsyen dan bukan opsyen adalah berlainan sama sekali. Cara pengajaran yang dilaksanakan juga berbeza kerana pendedahan yang diperoleh oleh mereka adalah tidak sama kerana guru opsyen bahasa Melayu adalah mereka yang benar-benar berkemahiran berbanding yang bukan opsyen bahasa Melayu. Oleh itu, pengajaran yang diberi kepada murid juga tidak sama. Penyampaian isi pelajaran tidak akan diterima sepenuhnya oleh murid yang gurunya bukan opsyen bahasa Melayu. Perkemabangan pemikiran murid juga tidak akan berkembang sepenuhnya kerana sikap pihak sekolah yang begitu. Ini sudah pasti akan memberi kesan jangka panjang kepada murid-murid. Risiko untuk menerima ilmu yang kurang betul daripada guru yang bukan opsyen juga adalah sangat tinggi.
  Kesilapan pihak berwajib yang sering menukar Bahasa Melayu kepada Bahasa Malaysia juga menyebabkan kepercayaan atau penerimaan masyarakat terhakis dan memberi kesan kepada golongan muda iaitu mereka menjadi salah faham tentang konsep serta penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa Malaysia. Penerangan atau ulasan yang terperinci serta keputusan muktamad perlu dilakukan oleh pihak berwajib iaitu kerajaan Malaysia sama ada ingin menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan tidak seharusnya menukar perkataan tersebut berulang kali kerana akan menimbulkan kekeliruan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut juga sedikit sebanyak mencemarkan imej bahasa kebangsaan. Kajian yang terperinci perlu dibuat bagi jangka masa yang panjang dan keputusan yang rasmi dan muktamad perlu dibuat supaya masyarakat mampu menerima dan memahami maksud sebenar kepada perubahan tersebut. Sudah pasti apabila keputusan muktamad telah dibuat, masyarakat tidak lagi akan menjadi keliru dan bersoal jawab tentang perkara tersebut.

 • Seiring dengan perkembangan ilmu yang dipacu dengan pantas oleh kemajuan dalam teknologi maklumat, para guru Bahasa Melayu menghadapi pelbagai isu dan cabaran dalam usaha meningkatkan potensi berbahasa selaras dengan perkembangan dunia semasa.
  Subjek BMM3101 memberi peluang kepada guru pelatih untuk mempelajari dan memahami dengan lebih mendalam tentang Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR khasnya selain daripada struktur KSSR Bahasa Melayu (2011). Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR (2003) memberi gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu. Sukatan Pelajaran ini mengandungi matlamat, objektif dan organisasi kandungan. Huraian Sukatan Pelajaran pula memperincikan tentang hasil pembelajaran, huraian hasil pembelajaran serta cadangan-cadangan aktiviti dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
  Pengetahuan menyeluruh tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu serta perbezaannya dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Melayu dapat menyediakan guru pelatih dengan ilmu dan kefahaman yang berkaitan dengan aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Melalui hal ini, guru dapat membanding beza tentang keperluan-keperluan bagi setiap aras pembelajaran dan seterusnya dapat merancang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebolehan dan keperluan pembelajaran murid mengikut tahap.
  Seiring dengan kemajuan teknologi maklumat, guru pelatih juga dapat melihat ruangan-ruangan untuk pengaplikasian unsur-unsur teknologi maklumat pada kedua-dua jenis kurikulum. Di samping itu, kesesuaian penyerapan pelbagai pendekatan baru dapat dinilai sendiri oleh guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang lebih menarik dan berkesan. Secara tidak langsung, pembelajaran tentang subjek ini juga dapat membina keyakinan dalam diri guru pelatih untuk mengajar subjek Bahasa Melayu di sekolah rendah pada suatu masa nanti.

 • Dari,
  Ahmad Fadzlee Bin Donald [ Kelas Pendidikan Khas 3 ]

  Pada pendapat saya isu Bahasa Melayu pada masa kini sering menjadi perbualan orang ramai. Hal ini kerana, status Bahasa Melayu diletakkan sebagai Bahasa Malaysia adalah tidak wajar kerana ini mencacatkan lagi imej bangsa Melayu yang merupakan pemilik asal kepada Bahasa Melayu.

  Oleh itu selaras dengan arus modenisasi pada masa kini, guru seharusnya lebih bijak mengatur langkah dalam memastikan sesi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah berjalan dengan lancar dan menarik. Aplikasi idea yang menarik dan kritis serta kreatif dilihat mampu memberi impak kepada kalangan bukan bangsa Melayu untuk mempelajari Bahasa Melayu. Selain itu, guru perlu mengambil beberapa langkah yang drastik dalam menanamkan semangat cintakan bahasa kebangsaan agar Bahasa Melayu tidak tenggelam ditelan zaman peredaran pada masa kini.

  Selain itu, selaras dengan pelaksanaan kurikulum baharu yang dilaksanakan oleh kerajaan iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) nampaknya memberikan perhatian yang serius mengenai penjenamaan semula Bahasa Melayu. Selain itu, penangguhan Program Pengajaran Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) merupakan salah satu inisiatif yang diambil kerajaan dalam memastikan Bahasa Kebangsaan dapat ditingkatkan lagi martabatnya.

  Di samping itu, dapat dilihat juga pada program yang ditawarkan kerajaan iaitu Kursus Perguruan Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (KPLSPM) merupakan satu langkah proaktif dalam menangani masalah kekurangan guru di sekolah. Program ini juga memberi latihan perguruan bagi menghasilkan guru berkualiti termasuklah guru Bahasa Melayu.

  Kesimpulannya, identity Bahasa Melayu perlu dikekalkan dalam menjamin kualiti Bahasa ibunda Negara kita. Oleh itu, pelbagai program telah dijalankan dalam memperkasakan Bahasa Melayu di serata dunia. Ini juga bukan sahaja memartabatkan bahasa kita di peringkat Malaysia sahaja malah mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain terutamanya Bahasa Inggeris.

 • Dewasa ini, seperti yang kita ketahui isu-isu berkaitan Bahasa Melayu semakin banyak kita lihat di Negara kita. Ini semua boleh dilihat terutamanaya di dalam cabaran perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu di sekolah.
  Selaras dengan kemajuan era globalisasi dunia kebanyakan kita kini lebih mementingkan bahasa inggeris daripada bahasa kebangsaan ini sendiri. Namun ia bukanlah sebab utama mengapa bahasa melayu semakin sukar untuk dilaksanakan dengan lebih berkesan di bidang pendidikan kita, terdapat banyak lagi sebab utama yang boleh menjurus kepada permasalahan dan timbulnya akan isu-isu ini.
  Kita juga boleh melihat mengapa Bahasa Melayu sukar untuk menjadi sesuatu yang kukuh di dalam bidang pendidikan kita, yang mana timbulnya kekeliruan di kalangan pelajar terutamanya dengan agenda-agenda kerajaan, yang mana istilah Bahasa Melayu yang kerap berubah-ubah. Dahulunya ‘Bahasa Melayu’ ditukarkan kepada ‘Bahasa Malaysia’ dan seterusnya ditukar lagi kepada ‘Bahasa Melayu’ dan kini kembali semula kepada ‘Bahasa Malaysia’, semua ini telah menimbulkan kekeliruan. Pada pendapat saya, nama bahasa Malaysia perlu dikekalkan kerana ia merupakan bahasa kebangsaan dan nama ini akan menimbulkan semangat kekitaan di kalangan kita, agar ia menunjukkan bahasa itu identity Negara Malaysia.
  Kini kementerian pelajaran telah melaksanakan kurikulum yang baru di sekolah rendah iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang mula dilaksanakan pada tahun 2011 secara berperingkat bagi mengantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Semua ini baik kerana kementerian pendidikan telah menetapkan satu standard dan kualiti perlu dicapai terhadap pembelajaran terutamanaya yang melibatkan bahasa melayu. Namun, semua ini akan menjadi sia-sia jikalau warga pendidik tidak memainkan peranan secara berkesan dalam hal ini. Hal yang demikian, untuk mengatasi masalah yang dihadapi bahasa melayu di dalam bidang pendidikan semua aspek perlu diambil kira terutamanya seperti kualiti tenaga pengajar, kurikulum sekolah, kerjasama ibubapa dan banyak lagi.
  Akhir kalam, pada pendapat saya isu dan cabaran Bahasa Melayu yang timbul di dalam pendidikan ini tidak akan dapat diselesaikan jikalau ianya tidak dilihat hingga ke akar umbi, hal yang bahasa kebangsaan kita ini seharusnya dikukuhkan lagi dengan pelbagai program dan usaha bersama agar ianya terus dapat bersaing dan setaraf dengan bahasa pengantara dunia yang lain.

 • Isu cabaran bahasa melayu bukan lagi isu yang baru. Isu ini sering didibincangkan dalam media massa malahan turut dibincangkan oleh pihak kerajaan. Perkembangan dunia yang pesat menyebabkan isu cabaran bahasa melayu semakin menjadi-jadi.
  Isu pertama yang sering dibangkitkan ialah sikap masyarakat terutamanya masyarakat bandar yang sanagt mementingkan bahasa inggeris. Bagi masyarakat bandar, orang yang tidak pandai menggunakan bahasa inggeris ialah orang yang ketinggalan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa inggeris penting kerana ia merupakan bahasa dunia tetapi tidak seharusnya bahasa inggeris menggugat peranan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi pendapat saya, pembubaran pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris ialah tindakan yang tepat. Hal ini demikian kerana ia bukan sahaja menjejaskan peranan bahasa melayu sebagai bahasa perantaraan disekolah malahan turut menghalang pelajar untuk mempelajari subjek tersebut melalui bahasa yang mudah difahami.
  Isu bahasa melayu ini turut menyebabkan guru terpaksa mengubah suai pendekatan agar selari dengan keperluan murid dan dalam masa yang sama mereka harus memainkan peranan untuk memupuk sikap cintakan bahasa melayu. Pendapat saya, untuk memupuk minat pelajar untuk mempelajari Bahasa Malaysia, guru perlu membuat pesedian pengajaran yang menarik. Persediaan seorang guru tidak harus berbentukkan nota sahaja tetapi harus membuat perancangan yang teliti bermula dengan set induksi, langkah pengajaran, penilaian sumatif dan kesimpulan yang dibuat perlu dikaitkan dengan unsur nilai. Unsur nilai tambah seperti pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, dan kecerdasan pelbagai harus diterapkan yang mempunyai kaitan dengan penyerapan dan penggabungjalianan dalam isi pembelajaran. Guru perlu menghadiri kursus penambahbaikan pedagogi untuk menarik minat pelajar terhadap pembelajaran bahasa melayu.
  Selain itu, masalah kekurangan guru opsyen bahasa melayu turut memberi masalah terhadap bahasa melayu. Tindakan meminta guru bukan opsyen bahasa melayu untuk mengajar bahasa melayu adalah salah kerana mereka sebenarnya tidak tahu untuk mengajar. Mereka hanya sekadar melepaskan batuk ditangga iaitu hanya mengajar sekadar untuk menghabiskan sukatan tanpa betul-betul menitikberatkan penggunaan bahasa melayu. Sedangkan kalau guru yang mengajar bahasa malayu adalah dari opsyen bahasa melayu, mereka tahu cara untuk mengajar bahasa melayu kerana mereka telah dilatih selama beberapa tahun. Contohnya, dalam tempoh pembelajaran itu, mereka diajar cara untuk meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Mereka juga telah dilatih untuk membuat bahan bantu mengajar yang sesuai seperti kad gambar, kad imbasan dan sebagainya. Selain itu, mereka mempunyai kesedaran yang tinggal terhadap penggunaan bahasa melayu yang betul berbeza daripada guru yang bukan opsyen Bahasa Melayu yang kebiasaannya akan menggunakan bahasa rojak atau bahasa daerah.
  Bagi pendapat saya, masalah kekurangan guru bahasa melayu ini boleh diatasi dengan memperbanyakkan pengambilan guru pelatih dalam opsyen bahasa melayu di Institut Pendidikan Guru. Justeru itu, tidak akan timbul masalah kekurangan guru dalam sesuatu bidang tersebut.
  Selain itu, krisis identiti Bahasa Melayu yang mengalamai penjenamaan semula kepada “Bahasa Malaysia”. Kemudian ditukar kembali kepada “Bahasa Melayu” dan kini kembali semula menggunakan “Bahasa Malaysia” telah menghakis kewibawaan bahasa melayu itu sendiri. Dalam Perlembagaan telah tercatat bahasa bahasa kebangsaan di Malaysia ialah Bahasa Melayu. Jadi, seharusnya isu penggunaan nama untuk bahasa kebangsaan ini tidak perlu dipersoalkan lagi. Tidak timbul isu perkauman lagi kerana semuanya telah termaktub dalam perlembagaan.

 • Berdasarkan pembacaan saya ,terdapat empat isu yang di kemukakan oleh penulis. Isu yang di bincangkan amatlah menarik untuk saya ambil perhatian memandangkan saya bakal menjadi guru bahasa Malaysia suatu hari nanti.
  Isu yang pertama ialah masyarakat bandar kini yang semakin mementingkan Bahasa Inggeris telah menyebabkan pembelajaran Bahasa Melayu semakin tercabar. Pengaruh Bahasa Inggeris memang tidak dapat di elakkan tetapi hendaklah digunakan dalam bentuk dan peraturan yang betul. Kita tidak boleh menggunakan ‘bahasa rojak’ iaitu mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ketika berkomunikasi. Selain itu, Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Mengukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) telah diperkenalkan bagi mengembalikan semula peranan utama bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di samping meningkatkan keupayaan pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris.
  Isu yang kedua ialah teknik pengajaran guru. Sebagai seorang guru, kita perlu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengubah suai pendekatan agar selari dengan keperluan pelajar. Guru yang inovasi dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sesuai dengan misi dan visi sekolah serta mampu memenuhi matlamat pendidikan negara ke arah meningkatkan kualiti pendidikan seiring dengan cabaran dunia globalisasi.. Cabaran global kini memerlukan guru mempunyai keunggulan hasil inovasi dalam pedagogi yang ditentukan oleh cara kurikulum yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan konteks budaya yang diwakili oleh setiap murid yang berlainan bangsa. Contoh yang boleh kita lihat sekarang ialah bagi menangani perubahan dan cabaran baru di peringkat global maka negara juga tidak terlepas dari memperkenalkan dasar-dasar baru dalam pendidikan. Oleh itu pada tahun 2011, Menteri Pelajaran, Tan Sri Mahyuddin Yassin, mengumumkan pelaksanaan Transformasi Kurikulum yang bertujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran berbentuk kreatif dan inovatif serta menarik minat pelajar.
  Dasar kurikulum baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah menekankan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat dalam bilik darjah. Bahan grafik merupakan bahan yang mudah difahami oleh murid selain alat bantu mengajar bebentuk visual. Cabaran dan perubahan pendidikan masa kini menuntut guru menghasilkan bahan bantu mengajar yang dapat mempertingkat mutu dan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa sesuai dengan perkembangan pendidikan masa kini.
  Isu yang ketiga ialah kekurangan guru opsyen Bahasa Malaysia. Jika kita lihat sekarang, pelbagai inisiatif telah di ambil oleh kementerian pelajaran bagi menambahkan bilangan guru opsyen bahasa Malaysia. Sebagai contoh, pengambilan pelatih guru KPLI, menawarkan kursus pendidikan di universiti tempatan dan sebagainya.
  Isu yang keempat ialah penjenamaan semula bahasa melayu. Bahasa melayu telah di tukar kepada bahasa Malaysia, kemudian menggunakan semula bahasa Melayu dan kini berbalik semula kepada nama bahasa Malaysia. Hal ini sedikit sebanyak mencemarkan imej bahasa kebangsaan ini dan mungkin mengelirukan pelajar dan masyarakat umum. Pertukaran bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia telah diputuskan oleh kabinet. Keputusan ini dibuat oleh kabinet bertujuan untuk membantu menyemai rasa kekitaan dalam kalangan rakyat tanpa mengira kaum. Timbalan Perdana Menteri menyatakan rasionalnya ialah untuk tujuan perpaduan, penggunaan integriti dan bersatu hati.
  Saya bersetuju dengan penjenamaan bahasa melayu ke bahasa Malaysia kerana ia secara langsung mengangkat Bahasa Melayu kepada Bahasa yang menjadi bahasa rasmi Negara. Jika namanya Bahasa Melayu, maka tidak hairanlah kaum lain hanya membiarkan hanya kaum Melayu yang memperjuangkannya. Tetapi penggunaan semula perkataan Bahasa Malaysia haruslah dilakukan dengan pelaksanaan menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kegunaan rasmi dalam pelbagai aktiviti dan bidang. Jika tidak ia hanyalah sekadar pertukaran pada nama dan bukannya membina pertukaran pada sikap masyarakat agar bangga dan cintakan bahasa ibunda.
  Sesungguhnya bahasa Malaysia telah melalui pelbagai ujian yang memberi kekuatan kepada bahasa itu sendiri. Walaupun cabaran itu belum berakhir, ketahanan bahasa Malaysia sebagai wahana khususnya dalam bidang ilmu tidaklah dapat dinafikan. Sebagai bangsa Malaysia, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan bahasa Malaysia tidak lagi diselimuti kegagalan dalam menjalankan tugasnya sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan. Sebagai lambang-lambang kebangsaan dan lambang identiti nasional, maka rakyat pelbagai kaum perlu menyemai sikap bahasa yang positif dan menjunjung bahasa itu sesuai dengan kedudukan dan statusnya. Bahasa Malaysia sewajibnya menjadi bahasa komunikasi yang lebih luas dan paling efektif bagi rakyat Malaysia. Sehubungan itu, semua pendidik mahupun rakyat Malaysia perlu kembali mengangkat martabat bahasa Malaysia setidak-tidaknya sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan kerana perkara ini telah dijelaskan dengan sah dalam Perlembagaan negara.

 • Tugas sebagai seorang guru tidaklah semudah seperti yang disangkakan oleh ramai pihak. Kerjaya sebagai seorang guru amatlah dicemburui oleh pegawai perkhidmatan awam yang lain serta kakitangan awam yang lain kerana mempunyai bilangan cuti yang lama berbanding mereka. Namun, tanggungjawab seorang guru adalah sebagai seorang penyebar ilmu yang diamanahkan oleh Tuhan untuk mendidik dan membimbing anak didiknya agar berkeupayaan menjadi seorang manusia yang berjaya di masa hadapan merupakan satu amanah yang berat untuk dipikul oleh seseorang guru itu. Guru merupakan arkitek negara. Gurulah yang mencorak dan membentuk para pelajar yang bakal mentadbir negara, menguruskan sumber ekonomi dan dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran sejagat.

  Dalam konteks isu dan cabaran Bahasa Melayu dalam pendidikan, pada sudut pandangan mata saya, hal ini haruslah diberi perhatian yang khusus terutamanya pihak yang berwajib seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, para pentadbir sekolah dan guru – guru Bahasa Melayu. Seperti yang kita sedia maklum, peredaran zaman yang berlaku tanpa kita sedari menyebabkan tugas sebagai seorang guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan pengajaran Bahasa Melayu menjadi sesuatu yang sukar dilaksanakan secara efektif jika kita tidak mengambil langkah –langkah yang bersesuaian dengan dunia tanpa sempadan pada hari ini.
  Seseorang guru itu haruslah kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengubah suai pendekatan agar selari dengan keperluan pelajar. Justeru, penyediaan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran dalam KBSR oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dapat memudahkan tanggungjawab seorang dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar dengan lebih berkesan lagi. Contohnya, huraian sukatan pelajaran telah memperjelaskan dengan terperinci mengenai hasil pembelajaran, huraian hasil pembelajaran mengikut aras serta cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh seseorang guru itu bersesuaian dengan aras yang telah dinyatakan dalam huraian hasil pembelajaran. Para guru juga haruslah bijak untuk mengaplikasikan penggunaan ICT dalam pengajarannya. Contohnya penggunaan kad imbasan dan kad bergambar boleh digantikan dengan menunjukkan gambar menggunakan skrin besar dan LCD. Selain itu,guru juga boleh mempratikkan penggunaan komputer dan mengadakan aktiviti interaktif iaitu pelajar melibatkan diri mereka dalam latihan pengukuhan yang diberikan oleh guru.
  Selain itu, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang diperkenalkan pada tahun 2011 secara tidak lansung memberi perubahan dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. KSSR yang dijalankan merupakan transformasi oleh Kementerian Pelajaran bagi memastikan sistem pelajaran negara standing piawaian global. Antara pembaharuan dilaksanakan adalah menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Fokus 3M iaitu membaca, menulis dan mengira yang dilaksanakan sejak KBSR ditambah dengan satu lagi aspek iaitu menaakul menjadikannya 4M. KSSR juga merupakan penambahbaikan daripada KBSR iaitu menggunakan pendekatan bersepadu,perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan sama rata untuk semua murid serta pendidikan seumur hidup.
  Jika dilihat dalam perspektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), guru Bahasa Melayu turut memainkan peranan penting apabila termaktubnya akta pendidikan 1996 iaitu bahasa kebangsaan hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib di institusi pendidikan itu jika bahasa pengantar utama di sesuatu institusi pendidikan adalah selain daripada bahasa kebangsaan. Pelaksanaan kurikulum yang digariskan dalam FPK dalam mata pelajaran bahasa memberi penekanan kepada perolehan pengetahuan, kemahiran dan komunikasi yang secara tidak lansung dapat melahirkan pelajar yang berketrampilan dari aspek penguasaan bahasanya.
  Di samping itu, pelaksanaan Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris yang menggantikan PPSMI juga merupakan satu wadah yang berkesan untuk menjadikan Bahasa Melayu terus mendapat tempat dalam sistem pendidikan di negara kita melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, guru Bahasa Melayu yang berkualiti, peluasan penggunaan ICT dan lain – lain lagi.

 • Memartabatkan bahasa Melayu terletak besar pada bahu seorang guru sebenarnya. Bak kata pepatah “bagaimana acuan begitulah kuihnya”. Maka disitu, guru bahasa Melayu memainkan peranan untuk menunjukkan qudwahnya dalam penggunaan bahasa Melayu. Biarpun terpaksa bersaing kepentingannya dengan bahasa Inggeris, Namun guru adalah orang yang bertanggungjawab terlebih dahulu.
  Dalam Falsafah Pendidikan Kebngsaan sendiri banyak menekankan tentang memperkembangkan potensi individu. Jika dilihat secara ringkas tidak dinafikan bahawa sebahagian besar masyarakat bandar menjadikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan mereka di rumah. Oleh itu, tugas guru menjadi lebih mencabar untuk memberikan pengetahuan yang berkesan didalam pengajarannya.
  Ledakan teknologi yang berlaku pada era globalisasi ini seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para guru. Ini bermaksud kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dikaitkan dengan penggunaan ICT. Sebagai contoh guru menggunakan sistem pembelajaran sacara online, perkongsian maklumat di blog, dan penggunaan abobe flash player untuk menerangkan maklumat. Oleh itu pelajar-pelajar akan melihat bahasa Melayu telah berkembang maju selari dengan perkembangan bahasa lain. Pastinya mereka akan berasa bangga untuk terus mempelajari bahasa Melayu..
  Biarpun dikhabarkan kita mempunyai kekurangan guru opsyen bahasa Melayu, Kerajaan telah membuat langkah bijak apabila mengambil guru-guru ambilan KPLSPM dalam kos Bahasa Melayu. Mereka terlebih dahulu dihantar diInstitut perguruan untuk diberikan pendedahan awal mengenai sukatan-sukatan yang perlu diajarkan apabila berada disekolah kelak.
  Kini perubahan berkaitan dengan kurikulum sekolah kita semakin memberansangkan apabila Kerajaan telah membuat pembaharuan baru. Jika dahulu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah diguna pakai unuk pengajaran Bahasa Melayu kini Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah diperkenalkan bagi membantu meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan. KSSR lebih menekankan pengajaran berpusatkan murid.
  Sukatan pelajaran yang digunakan telah diberi penambah baikan dan juga kemahiran baru diperkenalkan dalam KSSR iatu menaakul.
  Oleh yang demikian segala cabaran yang dihadapi dalam usaha mengangkat tinggi Bahasa Melayu diharapkan dapat dijadikan satu garis panduan bagi meningkatkan lagi mutu pendidikan.

 • NAMA : ALNIZA BINTI AHMAD BARIMAN
  KELAS :PK3
  SUBJEK: BMM3101
  Isu dan Cabaran Bahasa Melayu dalam Pendidikan
  Isu yang diketengahkan oleh penulis adalah mengenai cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam pendidikan pada masa kini. Pelbagai masalah yang perlu dihadapi dalam pengajaran bahasa Melayu.
  Antaranya adalah masyarakat terlalu mementingkan Bahasa Inggeris dalam bidang pendidikan yang menyebabkan proses pembelajaran bahasa Melayu kian tercabar.Masyarakat muda pada masa kini juga sangat mengagung-agungkan bahasa Inggeris berbanding bahasa kebangsaan kita. Mereka lebih sanggup pergi ke kelas tuisyen bahasa Inggeris demi memantapkan lagi kemahiran berbahasa Inggeris mereka itu,sebaliknya bahasa Melayu mereka masih terkapai-kapai.
  Penggunaan bahasa Melayu juga masih tunggang-langgang dari pelbagai segi seperti tatabahasa,ejaan, struktur ayat,fonologi,morfologi dan banyak aspek dalam bahasa Melayu yang perlu dititikberatkan. Dalam kehidupan seharian juga penggunaan bahasa Melayu seringkali dicampuradukkan dengan penggunaan bahasa Inggeris. Mereka mengambil enteng perkara seperti ini yang menyebabkan bahasa Melayu kian tercemar penggunaan bahasanya.
  Dasar kurikulum juga telah berubah,dimana huraian sukatan pelajaran telah digantikan kepada Dokumen Standard.Hal ini kerana untuk mempertingkatkan lagi nilai pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu subjek.Melalui ini juga guru mampu untuk melihat kemampuan pelajarnya.
  Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah mempunyai tiga bidang utama manakala bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah pula terkandung enam tunjang yang utama. Fokus utama dalam KBSR meliputi 3M iaitu membaca,mengira dan menulis.Fokus utama yang diketengahkan dalam KSSR pula adalah 4M iaitu membaca,mengira,menulis dan menaakul.Pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh seperti ini diharapkan dapat membantu para pelajar untuk lebih menguasai mata pelajaran bahasa Melayu.Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu diberikan secara menyeluruh dan mendalam dimana ianya meliputi kemahiran berbahasa,hasil pembelajaran,sistem bahasa dan pengisian kurikulum.Sesungguhnya jika kita mampu menghayati organisasi kandungan dalam subjek bahasa Melayu,kita mampu untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan sebaiknya.
  Setelah membuat sedikit pembacaan dalam beberapa sumber, saya mendapati terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk memperbaiki penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam Utusan yang bertarikh 28.06.2012, langkah yang boleh kita ambil adalah dengan menegur, menasihat dan mendidik dalam mememartabatkan bahasa Melayu dan bukannya dengan menghukum dengan mengambil tindakan undang-undang. Hal ini membolehkan masyarakat sedar akan kesilapan yang dilakukannya dalam penggunaan bahasa Melayu dan akan cuba untuk memperbaiki diri untuk tidak menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang salah.
  Isu yang kedua dibangkitkan dalam petikan adalah mengenai perubahan sikap yang ketara dalam kalangan pelajar terhadap bahasa Melayu. Perubahan-perubahan dalam pendidikan mengakibatkan para pelajar dan pendidik keliru. Penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Matematik dan Sains pada suatu ketika dahulu telah merombak banyak perkara. Antaranya semua buku teks telah digantikan kepada bahasa Inggeris, masa pengajaran dan pembelajaran bagi subjek tersebut juga telah ditambah. Perubahan seperti itu sememangnya ada baiknya, namun kita juga harus mengambil kira aspek lain seperti guru-guru Sains dan Matematik tidak semuanya mahir dalam menggunakan bahasa Inggeris apatah lagi melibatkan istilah-istilah khusus dalam subjek tersebut.Penggunaan bahasa Inggeris yang terlalu banyak dalam subjek tersebut akan menyebabkan seseorang pelajar tersebut lebih berfokus kepada bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu.Hal ini kerana mereka menganggap bahasa Melayu begitu mudah untuk dipelajari dan mereka seharusnya berfokus kepada bahasa Inggeris.Perubahan sikap pelajar yang seperti inilah yang menyebabkan bahasa Melayu terpinggir di mata pelajar.
  Langkah yang boleh dilakukan untuk memartabatkan kembali bahasa Melayu adalah membuat program atau kempen memartabatkan bahasa Melayu secara besar-besaran.Mengapa penggunaan bahasa Melayu tidak mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat kita terutamanya bangsa Melayu itu sendiri? Hal ini kerana masyarakat Melayu itu sendiri yang malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Mereka lebih suka berbual dalam bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka walaupun pada hakikatnya kemahiran berbahasa Inggeris mereka tidak sehebat mana. Mereka ini sering menganggap bahawa perbualan dalam bahasa Melayu kolot,ketinggalan zaman dan tidak berkembang. Masyarakat seperti inilah yang kita perlu tegur dan nasihati agar mereka sedar betapa berharganya nilai bahasa Melayu itu. Sudah menjadi budaya masyarakat Malaysia mengangung-agungkan budaya luar dan sering kali untuk meniru budaya asing.
  Isu lain yang terdapat di dalam petikan adalah mengenai kekurangan guru bahasa Melayu disesebuah sekolah.Fenomena seperti ini sudah acapkali kita lihat disekolah-sekolah bandar mahupun luar bandar.Guru besar akan mengambil langkah mudah dengan memberikan jawatan guru bahasa Melayu kepada guru-guru yang bukan opsyen bahasa Melayu.Hal ini boleh menyebabkan aktiviti pembelajaran berlangsung hanya sekadar untuk memenuhi kehendak sekolah sahaja.Penghayatan terhadap mata pelajaran bahasa Melayu tidak ada kerana guru tersebut mungkin tidak tahu secara mendalam mengenai pengisian mata pelajaran tersebut. Oleh yang demikian,pengambilan guru bahasa Melayu haruslah dipertingkatkan agar masalah sepeti kekurangan guru bahasa Melayu dapat diatasi.

 • Mata pelajaran bahasa melayu yang kini bersaing hebat dengan bahasa inggeris sebenarnya merupakan bahasa yang penting. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan oleh semua kaum. Samalah seperti yang dikatakan oleh seorang pelajar yang menjelaskan bahawa bahasa inimerangkumi semua bahasa yang digunakan oleh semua kaum di Malaysia.
  Pada pendapat saya, guru haruslah mengaplikasikan semua ilmu yang diperolehi semasa berada dalam pusat latihan perguruan. Hal ini akan menyebabkan guru – guru dapat menambah rasa minat dan kesedaran kepada generasi – generasi pelapis negara iaitu murid – murid sejak dibangku sekolah lagi. Bahasa malaysia ini dapat melancarkan proses memperkukuhkan penguasaan bahasa Malaysia dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh,mempelbagaikan aktiviti yang menarik minat murid dengan menggunakan bahasa Malaysia.
  Selain itu,cabaran semasa ini dapat diatasi sekiranya pemimpin – pemimpin serta pihak atasan sendiri menunjukkan teladan yang baik bagi mendaulatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Dengan menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebanggaan, maka wujudlah rakyat yang cintakan bahasa Malaysia. Misalnya,membiasakan diri menggunakan bahasa Malaysia dalam percakapan mahupun perbualan rasmi mahupun tidak rasmi.
  Malah,pengajian mata pelajaran Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melyu Sekolah Rendah(BMM3101) sememanganya sangat patut dihargai dan tidak dianggap remeh oleh guru agar dapat menjadikan mata pelajaran ini bermanfaat untuk menjayakan matlamat dan objektif program Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris(MBMMBI) iaitu untuk memantapkan penguasaan para pelajar dalam matapelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Dengan adanya keseimbangan ini, generasi akan datang lebih berkualiti dan dipandang tinggi oleh negara-negara luar. Pelbagai pendekatan dan kaedah yang dapat digunakan oleh guru – guru agar murid – murid lebih berdaya saing bersesuaian dengan guru yang kreatifdan inovtif dalam memikul tanggungjaab yang telah diamanahkan.
  Sebagai rumusannya, saya rasa guru dan semua pihak perlulah lebih peka dan bijak dalam menghadapi dunia murid sekarang yang lebih terdedah kepada dunia yang mencabar. Malah, tahap bahasa yang digunakan juga haruslah bersesuaian agar murid – murid tidak tersasar dari matlamat pendidikan Negara kita.sekian..

 • Antara isu – isu yang dikemukakan oleh penulis ialah masyarakat Bandar yang kini semakin mementingkan Bahasa Inggeris sehingga menyebabkan pembelajaran Bahasa Melayu semakin tercabar. Hal ini akan menyebabkan murid – murid di Bandar akan terus mengabaikan subjek Bhasa Melayu sedangkan termaktub dalm FPK, bhasa Melayu adalah bahsa [engantar untuk sekolah rendah. Selain itu, guru Bahasa Melayu perlulah bijak dalam memupuk sikap cintakan bahasa kebangsaan.
  Selain itu, oleh kerana terlalu obses dengan Bahasa Inggeris para murid akan mengbaikan subjek bahasa melayu. Hali ini menyebabkan guru terpaksa menggalas tanggungjawab untuk menarik perhatian murid dengan gaya pengajaran mereka. Subjek Bahasa melayu tidak diwajar dibuat sebegitu kerana dalam KSSr sendiri ada menyatakan bahawa subjek Bahasa melayu adalah subjek yang perlu diberi perhatian leh para murid kerana ianya telah banyak menggunakan bahasa yang standard.
  Penedekatan P&P memerlukan contoh – contoh sesuai yang terbaik dan menggunakan Bahasa Melayu standard. Keadaan ini memerlukan guru menyediakan satu pendekatan yang merangkumi membaca, menulis, bertutur dan mendengar. Kemahiran – kemahiran ini juga ada termaktub di dalam sukata pembelajaran Bahasa Melayu KSSR.
  Bukan itu shaja, masalah kekurangan guru juga sering didengari. Hal ini menyebabkan guru besar atau guru yang bukan opsyen BM yang mengajar murid.
  Kesimpulannya, guru – guru bahasa Melayu haruslah peka dengan isu – isu yang berkaitan dengan Bahasa Melayu di persekitaran mereka.

 • Assalamualaikum dan salam sejahtera.
  Tidak dinafikan bahawa pelajar pada zaman era globalisasi ini lebih cenderung untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa melayu. Ia seringkali terjadi di kalangan pelajar yang berada di bandar. Ini mungkin terjadi disebabkan oleh suasana kehidupan mereka yang lebih moden dan terdedah kepada dunia barat. Disebabkan itu, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memulihkan kembali keadaan agar pelajar akan lebih menghargai bahasa Melayu. Antaranya ialah kerajaan telah menambah lebih ramai guru Bahasa Melayu dengan menambah bilangan pelajar jurusan Pendidikan terutama sekali bagi matapalajaran Bahasa Melayu di semua IPG dan IPTA/IPTS. Selain daripada itu, dasar MBM & MBI diperkenalkan bagi memartabatkan lagi Bahasa Melayu disamping memperkasakan Bahasa Inggeris. Seterusnya, pada tahun 2012, sebilangan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) yang layak telah diserap masuk ke dalam IPG di seluruh Malaysia bagi melayakkan mereka mengajar disekolah. Antara tujuan lain mereka diserap ialah bagi melahirkan seorang guru yang benar-benar layak agar modal insan yang berkualiti dapat dihasilkan. Pada pendapat saya, seorang guru Bahasa Melayu itu juga perlu sentiasa menambah ilmu dan peka dengan isu-isu semasa. Mereka juga perlu mengubah corak pengajaran agar murid tidak bosan dan menganggap bahawa matapelajaran Bahasa Melayu merupakan matapelajaran yang menyeronokkan dan mudah. Seorang guru itu juga perlu kreatif dengan mempelbagaikan aktiviti semasa sesi P&P. Dengan itu, pelajar akan lebih bermotivasi dalam mempelajari bahasa kebangsaan kita.

 • Daripada hasil pembacaan saya, saya mentafsirkan bahawa penulis yang menulis tentang isu dan cabaran bahasa melayu dalam pendidikan ini ingin membahaskan mengenai masalah yang sudah lama terpendam dalam arena pendidikan Negara kita yang masih tidak menemukan jalan penyelesaiannya. Terdapat beberapa isu yang diutarakan oleh penulis ini berkenaan punca permasalahan bahasa melayu tidak lagi gah seperti zaman kesultanan melayu Melaka dimana bahasa melayu ini pernah menjadi suatu bahasa yang luhur dan dipandang tinggi oleh pelbagai bangsa dahulu kala.
  Antara isu pertama yang dibangkitkan ialah sikap masyarakat bandar yang mementingkan bahasa Inggeris menyebabkan bahasa Melayu tercabar. Pendidikan bahasa melayu pada masa kini semakin terpinggir dan diletakkan di tempat yang kurang penting jika dibandingkan dengan pendidikan aliran bahasa Inggeris. Kesan daripada itu guru terpaksa menggandakan usaha daripada sebelumnya dalam menanamkan keyakinan pelajar terhadap bahasa kebangsaan. Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pembaharuan dalam dasar pendidikan dengan melaksanakan MBM/MBI yang bermaksud Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasakan Bahasa Inggeris. Pelaksanaan dasar ini bertujuan untuk mengembalikan dan mengangkat darjat bahasa melayu kembali ke tingkat teratas diikuti oleh bahasa Inggeris. Dalam pada itu juga, guru perlulah kreatif dan inovatif mencari serta mengubah suai pendekatan yang sesuai dengan keperluan semasa pelajar zaman sekarang. Kreatif dan inovatif yang dimaksudkan ialah guru sewajarnya melakukan pendekatan pengajaran yang baru dimana ianya mengikuti perkembangan semasa selaras dengan standard yang telah ditetapkan. Namun begitu, pelaksanaan PPSMI iaitu pengajaran dan pembelajaran sains matematik dalam bahasa Inggeris sedikit sebanyak telah memberi kesan bukan sahaja terhadap malah guru juga mengalami kesukaran untuk melaksanakannya.
  Selain itu juga, pendekatan dan pengajaran dalam pembelajaran haruslah mempunyai contoh-contoh yang sesuai dan terbaik menggunakan bahasa melayu standard. Hal ini kerana timbulnya isu bahawa guru tidak memberikan contoh pengajaran yang tidak selaras dengan standard bahasa melayu kerana tidak mempunyai ilmu yang tinggi dalam sesuatu perkara itu sehingga menyebabkan contoh-contoh yang diberikan itu tidak relevan dengan pembelajaran. Oleh itu, guru perlulah menyediakan pendekatan secara menyeluruh dari aspek mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang disertakan dengan aktviti pengajaran yang sesuai. Aspek ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mengenai standard pembelajaran yang perlu dilaksanakan sejajar dengan objektif yang ingin dicapai. Penggubalan yang dilakukan terhadap dasar pendidikan Negara memerlukan guru untuk meningkatkan tahap kualiti diri mereka dalam pelbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, kemahiran, dan sebagainya. Justeru itu, guru perlulah sentiasa menambah ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa dan meningkatkan kemahiran mereka dalam pelbagai bidang seperti teknologi maklumat untuk berhadapan segala cabaran yang mendatang dan seterusnya tempat rujukan kepada sesiapa sahaja.
  Tambahan pula, isu yang turut hangat diperkatakan sekarang ini ialah kurangnya guru opsyen bahasa Melayu di sesebuah sekolah tersebut sehingga menyebabkan timbul permasalahan yang berlarutan dan tahap penguasaan pembelajaran pelajar di tahap yang kurang memuaskan. Hal ini berlaku disebabkan guru yang tidak mengambil opsyen bahasa melayu terpaksa mengisi kekosongan dan mengikut arahan pihak atasan kerana ketiadaan guru opsyen bahasa melayu. Perkara ini bukan sahaja akan menimbulkan masalah tetapi akan menganggu tahap prestasi pelajar dalam penguasaan bahasa Melayu. Guru yang tidak mengambil opsyen bahasa Melayu sudah pastinya kurang mahir dalam pendagogi bahasa Melayu berbanding guru opsyen bahasa Melayu. Maka, penting bagi pihak-pihak yang berkenaan untuk mengambil pelbagai insiatif untuk mengatasi masalah ini khususnya dalam pentadbiran sesebuah sekolah.
  Isu terakhir yang dikemukakan oleh penulis ialah penjenamaan semula bahasa Melayu ke bahasa Malaysia yang menyebabkan kekeliruan ideniti dan mencemarkan imej bahasa kebangsaan. Saya juga turut mengalami kekeliruan dan seringkali tertanya-tanya penggunaan yang betul sama ada bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Walaupun perkara ini dilihat remeh dan tidak begitu penting, namun begitu jika pelajar dibiarkan terus berada dalam kekeliruan tidak mustahil akan menyebabkan timbul permasalahan berlaku. Akhir sekali, pelbagai strategi dan alternatif yang pelbagai perlu dilaksanakan bagi menghadapi cabaran yang akan datang.

 • Berdasarkan daripada artikel di atas isu dan cabaran bahasa melayu semakin meningkat. Oleh itu, bahasa melayu perlu dijaga kepentingannya sebagai bahasa kebangssaan serta tidak dilupakan juga kepentingan bahasa inggeris sebagai bahasa antarabangsa pada masa kini. Banyak isu-isu berkaitan bahasa melayu yang ternyata mencabar kredibiliti bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai contohnya, masyarakat pada masa kini lebih mementingkan bahasa inggeris daripada bahasa melayu, hal ini menyebabkan pembelajaran bahasa melayu semakin tercabar. Pada pendapat saya, hal ini berlaku disebabkan oleh sikap individu-individu tertentu yang lebih mementingkan bahasa inggeris daripada bahasa melayu. Walhal, bahasa melayu juga mempunyai keistimewaannya tersendiri. Bahkan pernah menjadi bahasa pengantar atau “lingua franca” pada zaman kesultanan melayu melayu. Kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya mengangumi dan mengutamakan bahasa melayu daripada bahasa-bahasa lain.
  Disebabkan sikap yang mementingkan bahasa asing telah menyebabkan kurangnya semangat cintakan bahasa melayu dalam diri murid-murid pada masa kini. Hal ini telah menyebabkan bebanan tugasan guru bahasa melayu semakin bertambah. Hal ini kerana, disamping mengajar guru terpaksa menerapkan semangat cintakan bahasa melayu dalam diri pelajar. Oleh itu, guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang sesi pembelajaran yang menarik. Pada pendapat saya guru perlu bersikap proaktif bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Guru juga perlu ikhlas dalam menjalankan tugas. Hal ini kerana dengan sikap ikhlas guru akan lebih bersedia dalam menyediakan bahan-bahan serta rancangan pengajaran yang baik. Jika guru tersebut tidak ikhlas ia akan mewujudkan sikap sambil lewa dalam menjalankan tugas. Hal ini akan menyebabkan guru hanya beranggapan bahawa penerapan semangat cintakan bahasa melayu dan pembelajaran bahasa melayu tidak penting. Natijahnya, kedudukan bahasa melayu semakin tercabar dan tergugat.
  Selain itu juga, pihak kerajaan perlu memainkan peranan dalam memastikan kedudukan bahasa melayu terjamin. Untuk mengatasi masalah ini pihak kerajaan telah mewujudkan beberapa dasar yang lebih menekankan kedudukan bahasa melayu. Sebagai contohnya kerajaan telah mewujudkan satu dasar iaitu memartabatkan bahasa melayu dan memperkasakan bahasa inggeris (MBMMBI). Melalui dasar ini kedudukan bahasa melayu lebih terjamin dan tidak dilupakan juga bahasa inggeris yang mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Untuk mengatasi masalah kekurangan guru opsyen bahasa melayu, pihak kerajaan telah mewujdkan beberapa peluang pendidikan seperti diploma perguruan lepasan ijazah (DPLI), kursus perguruan lepasan ijazah (KPLI) dan sebagainya. Hal ini dapat menampung masalah kekurangan guru mahir bagi opsyen bahasa melayu.
  Seterusnya lagi, bahasa melayu merupakan bahasa perpaduan bagi rakyat di Malaysia. Ia melambangkan identiti rakyat Malaysia yang bersatu-padu. Jika bahasa melayu ini semakin dilupakan, adakah ia mampu menjadi bahasa yang menjadi perpaduan rakyat Malaysia?. Jika terhapusnya bahasa melayu rakyat Malaysia mungkin mengalami perpecahan akibat daripada bahasa yang berlainan. Sejarah mungkin berulang lagi. Dimana semua kaum masing-masing tidak berkomunikasi diantara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan perpecahan kaum berlaku kerana masalah komunikasi. Oleh itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga kedudukan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa melupakan bahasa inggeris yang juga penting dalam kehidupan masa kini.

 • Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
  Berdasarkan keratan akhbar di atas, saya tidak nafikan bahawa isu dan cabaran tersebut seringkali diperkatakan. pada pendapat saya, untuk mengalas bebanan yang berat ini guru perlulah sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan globlalisasi dan peredaran zaman. seorang guru perlu meningkatkan dan memperlengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan bukan tertumpu dengan satu kemahiran sahaja selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan negara. tidak dinafikan ada segelintir guru bahasa melayu yang kurang dari aspek penguasaan bahasa. bahkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah, guru mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan Bahasa Melayu standard malahan menggunakan dialek daerah semasa mengajar.
  Kekurangan guru Bahasa Melayu menjadi salah satu penyebab yang menyumbang kepada lemahnya pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. oleh yang demikian, Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah menawarkan lebih banyak kos Bahasa Melayu di IPG atau di IPT. Para pelatih IPG dan IPT perlulah didedahkan dengan pelbagai kemahiran tidak kiralah kos yang diambil adalah sejarah, matematik atau pendidikan khas. ini kerana sekiranya bakal guru pelatih ditempatkan disekolah untuk mengajar, mereka tidak semestinya akan mengajar kos yang mereka ambil. berkemungkinan mereka akan mengajar mata pelajaran bahasa melayu. dengan adanya asas yang didedahkan semasa di IPG atau IPT ia akan memudahkan mereka untuk mengajar supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan teratur supaya murid tidak berasa bosan ketika berada di dalam kelas.
  Tidak salah sekiranya kita mempelajari Bahasa Inggeris tetapi jangan sampai Bahasa Melayu diabaikan. Ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa rasmi negara Malaysia, merupakan bahasa perpaduan, bahasa penghantar ilmu serta menjadi imej atau identiti negara Malaysia. manakala Bahasa Inggeris merupakan bahasa global atau antarabangsa. kita dapat lihat pada dasar pendidikan negara iaitu “Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasa Bahasa Inggeris” (MBMMBI). “Memartabatkan Bahasa Melayu” amat penting supaya Bahasa Melayu tidak dilupakan dan masyarakat tidak jahil tentang bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan sendiri. Manakala “Memperkasa Bahasa Inggeris” juga perlu supaya masyarakat berkeupayaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dunia dan negara Malaysia mudah untuk menjalinkan perhubungan dengan negara luar.
  Isu penjelmaan “Bahasa Melayu” kepada “Bahasa Malaysia” perlu dijelaskan untuk mengelakkan kekeliruan pelajar berlaku. Ini menjadi salah satu tanggungjawab seorang pendidik untuk menjelaskan kepada pelajar sekolah supaya persoalan mereka terjawab. Oleh itu, sebagai seorang guru perlulah sentiasa peka terhadap isu-isu semasa terutamanya yang melibatkan Bahasa Melayu agar boleh menyediakan perancangan serta melaksanakan tindakan lebih awal.

 • Dalam konteks pembangunan negara moden masa kini, isu kedudukan Bahasa Melayu amat meruncingkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan semakin dipinggirkan oleh rakyat Malaysia sendiri. Kita semakin mengagung-agungkan Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa global. Sememangnya kita wajar menguasai Bahasa Inggeris kerana ia diperlukan untuk menghubungi dunia luar, malah kebanyakan sumber rujukan dalam konteks pendidikan banyak didapati di dalam Bahasa Inggeris. Namun, Bahasa Melayu haruslah dimartabatkan seperti kata pepatah ‘Bahasa Jiwa Bangsa’.

  Tugas guru ialah untuk memartabatkan Bahasa Melayu agar Bahasa Melayu tidak luput ditelan arus semasa. Guru perlu menggalas cabaran hebat untuk mendidik, membimbing dan memberi tunjuk ajar dalam proses membentuk seorang manusia untuk menjadi insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, guru Bahasa Melayu haruslah mempunyai persediaan yang cukup dari segi ilmu pengetahuan tatabahasa dan kemahiran ilmu pedagogi. Untuk mengajar Bahasa Melayu dengan baik, guru haruslah menguasai Bahasa Melayu supaya tidak menjadi seperti ‘ketam mengajar anaknya untuk berjalan lurus’. Kemahiran komunikasi juga haruslah dikuasai oleh guru agar objektif pengajaran dapat dicapai dan dapat melahirkan bangsa Malaysia yang fasih berbahasa Melayu dan mempunyai semangat kecintaan terhadap Bahasa Melayu.

  Dalam Huraian Sukatan Pelajaran KBSR dan standard dokumen KSSR, terdapat kemahiran bahasa yang harus dikuasai oleh murid. Dengan adanya Huraian Sukatan Pelajaran KBSR dan Standard Dokumen KSSR, ia dapat memberi panduan kepada guru untuk melatih kemahiran bahasa kepada murid. Untuk mendapatkan hasil yang baik, guru perlu mempunyai pendekatan pembelajaran yang kreatif yang mampu menarik minat murid untuk belajar. Antara kemahiran bahasa yang ditekankan ialah Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis. Kemahiran baru yang ditambah di dalam Dokumen Standard KSSR ialah Kemahiran Menaakul.

  Guru haruslah bijak menggunakan kaedah-kaedah dan pendekatan pengajaran yang bersesuaian agar dapat menarik minat murid-murid. Dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk ‘Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)’, guru Bahasa Melayu haruslah mampu memberi komitmen yang baik terhadap tugasannya.

 • Pada masa kini Bahasa Melayu seolah-olah menumpang dirumah sendiri akibat daripda sesetengah pihak yang terlalu mengagungkan bahasa-bahasa luar terutamanya Bahasa Inggeris. Isu dan cabaran Bahasa Melayu dalam pendidikan akan semakin meruncing jika tiada langkah yang diambil untuk memartabatkan semula bahasa Kebangsaan ini.

  Jika kita lihat, “trend” masyarakat sekarang lebih mementingkan penggunaan Bahasa Inggeris menyebabkan kewibawaan Bahasa Melayu semakin tercabar. Ibu bapa, terutamanya dikawasan bandar lebih cenderung mendidik anak mereka dengan penggunaan Bahasa Inggeris terutamanya dirumah. Oleh itu, peranan guru disekolah untuk memupuk kembali minat dan cintakan bahasa melayu dikalangan anak didik semakin berat. Disini, guru merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam proses memartabatkan semula Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Kita. Guru seharusnya inovatif dan kreatif dalam setiap pengajaran agar murid-murid lebih terdedah, yakin dan berminat dengan Bahasa Ibunda sendiri disamping mereka turut memahirkan diri dalam Bahasa Inggeris. Pengajaran dan cara bimbingan yang menyeronokkan akan menarik minat murid untuk lebih mempelajari Bahasa Melayu dan mempunyai lebih kesedaran dalam memupuk semangat cintakan Bahasa Ibunda sendiri. Jika guru sendiri tidak mempunyai kemahiran dalam Bahasa Melayu, bagaimana hendak mendidik agar pelajar mahir dan menguasai Bahasa Melayu dengan baik? Hal ini juga turut menjejaskan masyarakat kerana guru Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi tempat rujukan murid tetapi juga menjadi pakar rujuk dalam kalangan rakan sekerja dan golongan yang memerlukan bantuan.

  Pihak lain seperti kerajaan seharusnya mencari inesiatif untuk menambah jumlah guru Bahasa Melayu disekolah-sekolah agar masalah kekurangan guru Bahasa Melayu dan guru bukan option mengajar Bahasa Melayu dapat diatasi. Disamping itu juga, krisis penjenamaan semula “Bahasa Melayu” kepada “Bahasa Malaysia” yang sering bertukar-tukar bukan sahaja mengelirukan golongan murid dan masyarakat tetapi juga golongan guru sendiri. Selain mencalarkan imej Bahasa Kebangsaan kita, semakin banyak kekeliruan turut timbul. Kajian semula tentang masalah ini perlu dilakukan dengan segera untuk mengelakkan lebih banyak kekeliruan kerana semakin lama perkara seperti ini didiankan semakin bertambah pula masalah masalah bahasa yang akan dihadapi khususnya oleh golongan pelajar. Oleh itu, guru mestilah sentiasa memantapkan ilmu dalam bahasa Melayu untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang.

 • Berdasarkan artikel di atas, kedudukan bahasa Melayu semakin hari semakin dipingirkan disebabkan arus globalisasi dan cabaran masa kini yang lebih mementingkan penguasaan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang diperkasakan dan dimartabatkan di negara ini terpaksa menghadapi saingan dengan penggunaan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa global. Isu penggunan bahasa Inggeris yang kini dilihat telah mencemari identiti bahasa Melayu turut memberikan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu disekolah.

  Dalam abad ke-21, bahasa Melayu telah menghadapi cabaran apabila pada tahun 2003, sains dan matematik dalam semua peringkat diajar dalam bahasa Inggeris. Senario ini telah memberi impak kepada kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara ini. Selari dengan perubahan dasar sistem pendidikan berpengantarkan bahasa Inggeris telah membawa kepada perubahan yang ketara kepada sikap murid terhadap bahasa melayu. Oleh demikian, pelbagai isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru bahasa melayu amnya. Mereka menggalas tanggungjawab dan peranan penting dalam menanamkan keyakinan kembali kepada murid-murid terhadap bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Dalam pada itu, guru bahasa Melayu juga dilihat menghadapi cabaran dalam menjadikan pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu lebih tersusun mengikut aliran semasa dengan menggunakan pendekatan secara menyeruh. Perubahan kurikulum pendidikan daripada kurikulum bersepadu sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) yang telah dilaksanakan bermula pada tahu 2011 telah memberi kesan positif kepada sistem pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Pendekatan KSSR yang mengambil kira pendekatan kepelbagaian pembelajaran , minat dan kecerdasan yang pelbagai dalam kalangan murid dapat membentuk murid yang berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu yang merangkumi 4 kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Justeru itu, adalah menjadi tanggungjawab guru dalam merancang pengajaran yang berkesan bagi menjadikan suatu pembelajaran bahasa melayu menjadi lebih menarik selari dengan perkembangan semasa.

  Selain itu, cabaran lain yang dihadapi oleh guru bahasa melayu adalah kekurangan tenaga pengajar opsyen bahasa melayu. Kekangan ini menyebabkan pengajaran bahasa Melayu diambil alih oleh guru bukan daripada opsyen bahasa Melayu. Hal ini memberi kesan dalam gaya penyampaian dan kualiti pengajaran kepada murid-murid disebabkan mereka tidak mahir dan penguasaan bahasa Melayu yang lemah. Justeru itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysian telah membuka Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Melaysia (KPLSPM) dibawah Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan bagi membendung kekurangan guru opsyen bahasa Melayu. Selain daripada itu, krisis identiti “Bahasa Melayu” menjadi persoalan dalam minda murid yang mana betul sama ada bahasa melayu ataupun bahasa malaysia. Hal ini secara tidak lansung telah mengikis kewibaan bahasa ini.

  Justeru itu, usaha dan langkah mengatasi isu dan cabaran ini perlu dilestarikan bagi mermartabatkan kembali bahasa Melayu. Pihak kerjaaan telah memperkenalkan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI) pada tahun 2012 adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan di negara kita. Oleh itu dengan wujudnya dasar ini secara tidak langsung dapat memartabatkan bahasa Melayu meletakkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti termaktub dalam Perkara 152, Perlembangaan Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar. Manakala bagi memperkasakan bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa . Sesunggunya, pemantapan penguasaan bahasa Inggeris perlu bergerak seiring dengan pengukuhan penguasaan bahasa Malaysia.

  Oleh demikian , guru memainkan peranan di sekolah berdepan dengan pelbagai cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu memperkukuhkan Bahasa Inggeris. Guru berperanan dalam menjayakan setiap dasar memartabatkan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Mereka haruslah memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi pengajaran yang melibatkan kaedah, pendekatan, teknik dan strategi mengajar subjek yang diajar dalam kelas. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya. Secara tuntasnya, guru bahasa melayu haruslah sentiasa bergerak proaktif dan sentiasa berusaha dalam memartabatkan kembali bahasa Melayu melalui pengajaran mereka di dalam mahupun diluar kelas disamping pemupukan semangat yang tinggi dalam diri seorang pendidik anak bangsa Malaysia agar bahasa Melayu dapat menongkah arus pada abad ke-21 dan martabat bahasa Melayu akan kembali di landasan yang kita inginkan.

 • Isu dan cabaran bahasa melayu dalam pendidikan
  Bahasa melayu merupakan bahasa rasmi negara kita Malaysia. Hal ini memang tidak dapat dinafikan lagi kerana ia telah termaktub dalam undang-undang dan perlembagaan Malaysia. Walaupun begitu, penggunaan bahasa-bahasa yang lain amat dialu-alukan terutamanya bahasa inggeris. Penggunaan bahasa inggeris juga penting bagi kita untuk menjalankan urusan merentasi dunia. Faktor urusan luar negara ini meyebabkan kebanyakan masyarakat kita di malaysia menjadikan bahasa inggeris sebagai bahasa utama mereka. Perkara ini secara tidak langsung meletakkan penggunaan bahasa melayu di menjadi bahasa yang kedua di mata masyarakat. Perkara ini boleh dianggap satu masalah yang boleh mengoyahkan akar pembentukkan budaya bahasa melayu sebagai bahasa rasmi negara kita. Oleh itu, kita harus bersikap prihatin dengan mengambil langkah untuk mengembalikan kemegahan serta tanggapan positif masyarakat malaysia terhadap bahasa melayu supaya ia kembali menjadi bualan dan budaya berbahasa dari satu generasi ke satu generasi.
  Sikap dan tanggapan terhadap bahasa melayu perlu diubah. Pihak kerajaan haruslah lebih tegas dengan penggunaan bahasa melayu ini kerana ia terdapat dalam perlembagaan negara kita. wujudkan program-program serta undang-undang yang sesuai dalam mengukuhkan lagi bahasa melayu ini. Jangan dipandang enteng dan di ambil mudah kerana hal ini mampu merosakkan nama baik negara serta kemegahan negara kita. dalam hal ini, semua pihak perlu memainkan peranan dalam menghasilkan satu buku ilmiah yang menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantarnya. Dengan itu, masyarakat akan tertarik dengan pengkongsian ilmu yang diberikan.
  Seterusnya, dalam merungkai permasalahan ini, peranan guru amat besar dalam menjayakan proses memupuk perasaan cinta akan bahasa kita terutamanya guru yang mengajar bahasa melayu. Seperti yang kita sedia maklum, semua pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu telah dimaktubkan dalam huraian sukatan pelajaran KBSR dan dokumen standard KSSR. Kerajaan telah mewujudkan dokumen standard ini sebagai satu langkah untuk menarik minat pelajar untuk memberi perhatian dan tertarik untuk mendalami ilmu yang akan disampaikan. Dalam dokumen standard KSSR bahasa melayu terdapat banyak perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahap murid-murid. Hal ini kerana, keperluan murid-murid hendaklah dipenuhi terlebih dahulu kemudian barulah kita menjalankan langkah yang seterusnya. Kita sebagai guru bahasa melayu hendaklah sentiasa memberi pandangan yang posotif terhadap bahasa melayu.
  Kesimpulannya, bahasa melayu haruslah dimartabatkan sbukan sahaja dalam bahasa ilmu pengetahuan akan tetapi dalam keunggulan tamadun kita di malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


six − 1 =