BMM3033E: Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Bahan bacaan berikut dapat membantu pemahaman anda berkaitan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) untuk tajuk 6- tajuk 8.

Sila muat turun dan baca.

Bahan berikut diambil daripada Portal Lembaga Peperiksaan.

 

i. Pekeliling pelaksanaan PBS Bil.1 2014

ii. Dokumen Panduan Pengurusan PBS

ii. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 1 Sekolah kebangsaan

iii. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 2 Sekolah kebangsaan

iv. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 3 Sekolah kebangsaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three + = 4