Bahan rujukan.

1. Pentaksiran Bahasa Melayu (Bab dalam buku)

2. Penilaian, Pengukuran dan Pengujian (Prof. Emeritus Abdullah Hassan)

3. Pengujian dan Penilaian (Blog Tn. Mohd Isa Abd Razak- Pengendali blog telah kembali kerahmatullah-Al Fatihah}