BMM3033E (PPG): Perbincangan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Perbincangan berikut berkaitan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Anda boleh merujuk ‘KSSR/PBS” dan juga “Bilik Kuliah BMM3033E” untuk mendapatkan bahan bacaan yang berkaitan tajuk ini.

 

a. Jelaskan kelebihan PBS berbanding penilaian sedia ada. Perbincangan menggunakan aplikasi di bawah (Anda boleh juga menggunakan pautan ini: http://padlet.com/bukharishafie/ppg2015).

b. Pelaksanaan PBS Baharu lebih memudahkan guru. Berikan pandangan anda menggunakan ruangan komentar di bawah.

 

 

21 Comments Already

 1. Soalan A :
  Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada, Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan, iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

  Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard.

  Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing.

 2. Soalan A :
  Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada, Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan, iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

  Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard.
  Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing

 3. Ahmad Sohimi Abdullah Mate 3
  Kelebihan PBS:
  i. Memperkenalkan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan pembelajaran dan pencapaian prestasi murid.
  ii. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian prestasi murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi murid dalam pembelajaran.
  iii. Mengamalkan konsep assessment for learning dan assessment of learning berbanding di akhir pembelajaran.
  iv. Lebih menyeluruh, holistik dan penekanan kepada semua aspek JERI seperti jasmani,emosi,rohani dan intelek.
  v. Memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif berasaskan sekolah.

  Soalan b.
  PBS lebih mudah kerana ia memberi kebebasan kepada guru melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif berasaskan sekolah. Guru juga orang paling sesuai mentaksir murid-muridnya. PBS juga satu penambahbaikan kepada PBS yang sedia ada. Ia memudahkan guru dari segi
  i. Boleh memantau perkembangan murid secara berterusan.
  ii. Boleh memberi maklum balas yang membina untuk penambahbaikan pembelajaran murid.
  iii. Lebih memahami konteks yang sesuai dengan persekitaran dan perkembangan murid.
  iv. Dapat mentaksir dan memberi maklum balas berpandukan standard prestasi yang ditetapkan.
  Oleh yang demikian, PBS lebih membantu guru menilai prestasi murid dan memudahkan tugas guru sebagai pendidik.
  ii

 4. Tahniah kepada cikgu yang sudah memberikan pandangan. Asasnya PBS baharu dilihat dapat meringankan beban tugas guru. Bagaimana pula dari segi tanggungjawab guru untuk melaksanakan PPPM (Tahap 1) atau DSKP (Tahap 2)?

  Merujuk pada komen di atas, PPPM di sini merupakan Panduan Pembelajaran Murid bagi Tahap 1 dan Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran Tahap 2. PPPM juga bermaksud Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh Encik Bukhari, berkaitan tanggungjawab guru untuk melaksanakan PPPM di sekolah.

  Bagi mengetahui dari segi tanggungjawab guru di sekolah untuk melaksanakan PPPM, terlebih dahulu, seorang guru perlu mengetahui cara dan panduan untuk menggunakan Modul PPPM di sekolah. Dengan mengetahui cara penggunaan maka dapatlah mereka melaksanakan tanggungjawab untuk melaksanakan PPPM di sekolah dengan sempurna.
  Berikut adalah carta alir pelaksanaan PPPM di setiap peringkat :
  Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah
  a) Menerima surat siaran daripada Lembaga Peperiksaan / Jabatan Pelajaran Negeri
  b) Menyerahkan Surat Siaran kepada Pejabat Pelajaran Daerah / Sekolah

  Setiausaha Peperiksaan
  a) Muat turun Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid dam Manual Pengguna daripada Portal Lembaga Peperiksaan
  b) Menyerahkan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid kepada Guru Mata Pelajaran

  Guru Penyelaras / Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran
  a) Menyediakan maklumat murid (nama dan no. Kad pengenalan mengikut kelas dan tingkatan)
  b) Menyerahkan maklumat murid kepada Guru Mata Pelajaran

  Guru Mata Pelajaran
  a) Menerima maklumat murid daripada Guru Penyelaras / Guru Kelas
  b) Memindahkan maklumat murid ke dalam Modul Perekodan Pembelajaran Perkembangan Murid
  c) Melaksanakan PdP dan Pentaksiran
  d) Menandai prestasi murid dan Gred Pencapaian Ujian Penggal ke dalam Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid
  e) Menguruskan Pelaporan Pentaksiran Sekolah

  UNTUK LEBIH FAHAM SILA RUJUK PANDUAN PENGGUNAAN PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID YANG SAYA UPLOADKAN DIRUANGAN KONGSI BAHAN.

 5. Soalan B :
  i) PBS Baharu atau lebih dikenali sebagai penambahbaikan dalam PBS telah dilaksanakan mulai 1 April 2014.

  ii) Dokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) di mana ia dapat mengurangkan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens yang banyak.

  iii) Guru mengajar mengikut tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran berdasarkan kurikulum kebangsaan.

  iv) Guru mentafsir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mengikut kesesuaian dan kaedah mereka sendiri semasa proses pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk PPPM di mana guru tidak lagi dibebankan dengan pernyataan evidens yang terlalu kompleks.

  v) Pihak sekolah boleh mengadakan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun, atau peperiksaan akhir tahun untuk menyediakan laporan kepada ibu bapa yang ingin tahu tahap pencapaian anak-anak mereka.

  vi) Guru tidak lagi perlu menyediakan Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Rekod Transit yang sangat membebankan di mana mereka boleh melakukan Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid mengikut kesesuaian masa guru.

  vii) Bilangan deskriptor dan evidens yang telah dikurangkan, secara tidak langsung akan mengurangkan bilangan rekod yang perlu diisi di dalam sistem komputer.

  viii) Sistem Perekodan PBS adalah secara offline akan mengurangkan masa menunggu untuk mengisi rekod PBS serta dapat menjimatkan masa dan kos.
  ix) Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), dapat mengurangkan tekanan murid untuk menghadapi Peperiksaan Berpusat. Penilaian PT3 adalah seperti berikut :
  a) Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan dinilai secara ujian bertulis dan lisan

  b) Mata pelajaran Sains, Matematik, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran bertulis sahaja.

  c) Mata pelajaran Sejarah dan Geografi ditaksir menggunakan instrumen seperti tugasan (assignment, ujian amali (practical test), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study)

  d) Proses pentaksiran ini adalah berpandukan peraturan penskoran yang setara (standardised) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) serta mempunyai pentaksir luar yang melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan.

  e) Selain PT3, murid juga dinilai melalui ujian Psiko metrik untuk memastikan penempatan mereka di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) termasuk Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional adalah bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka.

 6. Saya repost semula komen jawapan saya sebelum ini dengan meringkaskan kepada jawapan yang lebih ringkas :

  Bagi Soalan A :
  i) Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) tidak membandingkan seseorang murid dengan murid lain, maka penilaian yang dibuat oleh guru adalah lebih adil, saksama dan berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri murid itu sendiri.

  ii) Sekolah akan mampu dan mudah untuk menyediakan maklum balas lengkap data dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif merangkumi aspek seseorang murid.

  iii) Guru lebih mudah untuk mengenali, memahami, menghargai, dan mengiktiraf keupayaan murid mengikut kebolehan secara individu.

  iv) Pemansuhan Peperiksaan UPSR dan PMR akan mengurangkan tekanan kepada murid.

  v) Beban guru di sekolah juga dapat dikurangkan apabila tidak terbeban untuk mengadakan kelas tambahan sebaik tamat waktu persekolahan.

  vi) Murid akan mempunyai lebih banyak masa lapang untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum seperti persatuan, kelab dan permainan.

  Berikut adalah kelebihan PBS merujuk kepada skop yang lebih khusus iaitu PT3 vs PMR
  i) PT3 akan dapat melahirkan murid yang berfikir, proaktif dan kreatif dan sentiasa bersedia.

  ii) Penilaian PT3 adalah sejak awal dari tingkatan 1 lagi, justeru, bagi murid yang baik, guru dapat meningkatkan lagi prestasi mereka manakala bagi murid yang kurang baik akan dapat dibantu.

  iii) PMR lebih menumpukan peperiksaan di mana murid hanya memilih jawapan betul atau salah daripada pilihan jawapan yang diberi, manakala PT3 lebih menggalakkan murid-murid untuk berbincang dan berfikir.

  iv) Penilaian adalah lebih bersikap Holistik di mana potensi murid dinilai melalui penilaian yang berterusan di sekolah selain ia juga dapat mengesan potensi atau kekurangan yang terdapat dalam diri murid.

 7. soalan b)

  PBS memudahkan guru kerana :
  1. satu sistem bukan berorientasikan peperiksaan dan member ruang kepada guru memperbaiki pdp.
  2. Pentaksiran yang fleksibel dengan PBS dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah di sekolah iaitu contoh instrumen pentaksiran yang boleh digunakan ialah lembaran kerja, pemerhatian, kuiz, senarai semak, laporan tugasan, tugasan rumah dan ujian.
  3. memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif (pentaksiran yang dijalankan semasa proses pembelajaran berlangsung) dan sumatif (pentaksiran yang dijalankan di akhir satu unit pembelajaran) berasaskan sekolah.

 8. Program Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang memberi kelebihan kepada guru untuk menilai prestasi murid dilaksanakan kerajaan atas dasar kepercayaan. PBS sebenarnya profesional autonomi yang memberi guru untuk mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran. Antara lain PBS bertujuan menjana strategi ke arah merealisasikan pelan pembangunan pendidikan selain mengenal pasti isu yang mempengaruhi kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  PBS menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Setiap komponen tersebut memainkan peranan yang penting untuk mentaksir murid-murid mengikut bidang yang ditetapkan. Disamping aktiviti pentaksiran berterusan iaitu berjalan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran sekolah juga bersifat fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid dengan merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum.
  Melalui PBS guru akan dapat :
  1. mengesan perkembangan murid secara menyeluruh;
  2. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa kesemasa;
  3. mengetahui keberkesanan pengajarannya;
  4. merancang dan mengubahsuai pengajarannya; dan
  5. menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta.

  Seterusnya, antara kelebihan lain melalui sistem PBS ini adalah mengenai pemansuhan UPSR dan PMR. Pemansuhan UPSR dan PMR dapat meringankan beban pelajar dan guru. Pemansuhan kedua-dua peperiksaan ini membolehkan pelajar belajar tanpa tekanan. Hal ini demikian kerana, pelajar tidak lagi perlu untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh enam tahun dan tiga tahun untuk peperiksaan UPSR dan PMR. Pelajar hanya perlu mengambil satu peperiksaan awam sahaja iaitu Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) yang tempoh masa belajarnya mencecah sebelas tahun. Dengan ini, beban pelajar untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh masa yang singkat dapat dihapuskan. Sehubungan itu, beban guru di sekolah juga dapat dikurangkan apabila tidak diwajibkan untuk mengadakan kelas tambahan sebaik sahaja tamat waktu persekolahan setiap hari. Jelasnya, pemansuhan peperiksaan UPSR dan PMR ini mampu mengurangkan beban guru dan pelajar.
  Tuntasnya, jelas terbukti bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekolah ini telah dirangka dengan sempurna dan tersusun bagi meningkat dan menjamin mutu pendidikan negara pada masa akan datang. PBS ini juga mendatangkan impaknya yang tersendiri. Kelemahan yang ada haruslah diperbaiki dan dicari jalan penyelesainnya bagi meningkatkan lagi kualiti mutu pendidikan di Malaysia. Apa yang penting, setiap perancangan rapi yang telah disusun haruslah berakhir dengan perlaksanaan yang sempurna. Maka PBS ini jika dilaksanakan dengan baik dan terancang, serta mendapat kerjasama yang jitu daripada semua pihak yang terlibat, ianya bakal mewujudkan persekitaran yang harmonis di sekolah untuk perkembangan individu dan pada masa yang sama memberi banyak manfaat serta mampu mengurangkan masalah gejala sosial yang berlaku pada masa sekarang ini selain memberi transformasi yang positif terhadap pendidikan di Malaysia.

 9. a) Kelebihan PBS
  1. Murid dinilai sepanjang tahun bukan akademik semata-mata.

  2. Murid diberi peluang melibatkan diri secara adil dalam semua aktiviti dan menunjukkan kebolehan masing-masing.

  3. Murid mendapat perhatian yang lebih daripada guru.

  4. Guru mahir ICT

  b) Pendapat PBS memudahkan guru
  Mudah atau susah terpulang kepada individu. Seperti pepatah nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Di mana ada usaha, di situ ada jalan.
  Pada pendapat saya pembaharuan yang berlaku dalam apa jua bidang adalah merupakan ilmu.
  Pada saya perlaksanaan PBS merupakan satu lagi tingkat kemajuan dalam bidang pendidikan negara kita. Oleh kerana saya seorang guru, susah atau mudah, saya rasa saya perlu mengetahui dan mendalami pembaharuan tersebut. Dulu dilaksanakan PPSMI, saya rasa saya dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris walaupun tidaklah mahir tetapi sekurang-kurangnya ada peningkatan terutama dalam pembelajaran anak-anak di rumah. PBS pula saya dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT. Saya mungkin tidak menggunakan kemudahan multimedia jika tidak terlibat dengan PPSMI dan PBS, memandangkan komitmen lain yang dirasa lebih penting. Apa pun jua, terpulang kepada pendapat masing-masing. Pada saya, jika mudah tiada cabaran yang perlu dihadapi, jika susah banyak yang perlu kita cari penyelesaiannya. Dalam mencari penyelesaian itu, baru kita sedar dan tahu banyak lagi yang kita tidak tahu di dunia ini.

 10. Saya telah menghadiri Kursus Pemantapan DSKP Sains tahun 6. Pelaksanaannya pada tahun 2016. Ternyata mendapat penjelasan daripada JUK (Jurulatih Utama Kebangsaan) barulah faham dan tahu apa kehendak sebenarnya PBS. Apa yang membebankan guru-guru Sains tahun 6 ialah Sukatan Pelajaran telah bertambah. Tajuk-tajuk di tahun 5 dibawa ke tahun 6. Daripada 7 tajuk menjadi 11 tajuk. Jika sebelum ini guru-guru Sains tahun 6 akan menghabiskan semua tajuk sebelum semester kedua, tetapi DSKP Sc tahun depan tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang sama. Biasanya bermula semester kedua guru-guru tahun 6 akan menjalankan program ke arah persediaan menghadapi UPSR. Dengan penambahan isi pelajaran tersebut, kemungkinan program yang telah dijalankan tidak dapat diteruskan pada tahun hadapan. Ini menjadi tanda tanya kepada saya bagaimana persediaan guru bagi menghadapi peperiksaan yang akan menggantikan UPSR pada tahun 2016. Namun begitu, bentuk penilaian bagi menggantikan UPSR belum didedahkan lagi. Saya berharap ia sesuai dan dapat dilaksanakan dengan adil bagi semua pihak. Sebagai guru tidak dapat tidak kami akan menjalankan tugas yang diamanahkan dan cuba menjalankan program yang telah dirancang oleh pihak atasan sebaik mungkin kerana kamilah pelaksana dan penentu sesuatu program berjaya atau sebaliknya. Jika berjaya, pihak yang membuat perancangan akan mendapat perhatian, tetapi jika sebaliknya, pelaksana akan disoal.
  Namun begitu, secara peribadi saya amat menghargai usaha-usaha pihak kerajaan dalam membuat pembaharuan bagi meningkatkan dan memartabatkan lagi taraf pendidikan rakyat Malaysia sehingga setaraf dengan negara luar.

 11. PBS bermaksud Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Ia dilaksanakan dalam sistem KSSR. Jika dilihat dari perkataan pentaksiran itu sendiri ia telah jauh berbeza jika dibandingkan dengan pengujian yang sering dilakukan dalam KBSR. Kementerian mendapati bahawa sistem pendidikan Negara yang dahulu berpaksikan peperiksaan. Justeru, PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada Program Transformasi Pendidikan. Pentaksiran PBS dilakukan sepanjang pdp berlangsung tidak kira samaada secara formal ataupun tidak formal. Ia dinilai samaada dalam bidang akademik mahupun bukan akademik. Oleh yang demikian, ia bermaksud PBS bukan sahaja dinilai di dalam kelas, malahan ia dinilai ketika di luar kelas, samaada ketika kegiatan kokurikulum dan sukan (PAJSK) ataupun psikometrik (PPsi).

 12. Penambahbaikan dalam PBS iaitu Dokumen Standard Prestasi (DSP) ditetapkan sebagai Panduan Perkembangan Murid (PPPM). PPPM adalah lebih fleksibel berbanding DSP yang terlalu rigid dan terikat. PPPM membantu guru :
  – menegenalpasti tahap penguasaan murid-murid
  – merancang pdp dan pentaksiran yang sesuai untuk murid
  – memberi fokus terhadap pdp
  Selain itu, pernyataan evidens ditiadakan. Guru tidak perlu menyediakan instrumen berdasarkan setiap pernyataan evidens dan guru tidak terikat dengan pernyataan evidens. Fail Perkembangan Murid, Fail Showcase dan Rekod Transit juga ditiadakan.
  Perekodan dilakukan secara offline berbanding SPPBS yang dilakukan secara online. Dengan cara ini, guru bebas merekod mengikut kesesuaian masa guru. Guru merekod menggunakan sistem stand alone atau secara manual menggunakan cetakan daripada sistem /mengisi dalam buku rekod pengajaran harian. Tiada lagi masalah mengakses internet.

 13. Soalan a
  PBS adalah sistem terbaik kerana kaedah penilaian prestasi lebih menyeluruh serta tidak lagi dibuat berdasarkan akademik semata-mata. Sistem ini dikatakan lebih adil kerana ianya tidak meminggirkan kebolehan pelajar dalam bidang lain. Ini sekaligus memberikan lebih peluang kepada pelajar menonjolkan kebolehan masing-masing termasuk asek kecerdasan dan psikometrik.
  Menurut Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, iaitu bekas Ketua Pengarah Pelajaran; sistem pendidikan terdahulu banyak meminggirkan kebolehan pelajar dalam bidang lain yang sepatutnya perlu diberi penilaian. Tambah beliau lagi, kelebihan sistem PBS ialah pelajar akan mendapat perhatian lebih daripada guru kerana mereka dinilai sepanjang tahun, sekaligus dapat memperbaiki kelemahan masing-masing.
  PT3 pula melengkapkan kaedah penilaian untuk melahirkan pelajar inovatif dan kreatif, menggabungkan pengetahuan dan kuasa fikir diperlukan bagi mencapai objektif terbabit.

 14. Tahniah kepada cikgu yang sudah memberikan pandangan. Asasnya PBS baharu dilihat dapat meringankan beban tugas guru. Bagaimana pula dari segi tanggungjawab guru untuk melaksanakan PPPM (Tahap 1) atau DSKP (Tahap 2)?

 15. Komen?pendapat soalan b:
  Bagi Sistem PBs yang baharu yang telah ditambahbaikannya telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan terutama warga guru. Ini apa tidaknya ,setiap guru tidak perlu berjaga malam untuk menanda prestasi murid ke dalam sistem yang membuang masa dan perlu sabar malaksanakannya. Dengan adanya sistem offline yang diperkenalkan , saya berpendapat ia tidak lagi membebankan kerana boleh dilaksanakan pada bila-bila masa tanpa memerlukan sistem wifi ,hanya menggunakan komputer sahaja. Malahan pbs yang baru juga telah mengurangkan beban tugas seorang guru dengan menghapuskan cara pelaksanaan penyemakan pentaksiran murid iaitu senarai semak (rekod transit) serta Fail Perkembangan murid yang sebelum ini perlu disediakan mengikut murid. Kerja lebih mudah mengikut kesesuaian guru sendiri.

 16. Menjawab kepada soalan b:

  PBS Baharu atau lebih dikenali sebagai penambahbaikan dalam PBS telah dilaksanakan mulai 1 April 2014. Berikut adalah penambahbaikan yang dapat memudahkan guru berbanding PBS lama.

  Pertama, ialah penggunaan Dokumen Standard Prestasi (DSP) yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens yang banyak.

  Bagi menangani isu ini, KPM telah menetapkan DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid.

  Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru seterusnya mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mereka sendiri dengan merujuk kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid tersebut.

  Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah mereka sendiri. Perekodan ini menggambarkan perkembangan pembelajaran murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimaklumkan kepada ibu bapa. Dengan yang demikian, guru tidak lagi dibebankan dengan pengumpulan data dan evidens hasil kerja murid melalui pernyataan evidens yang terlalu kompleks.

  Bagi ibu bapa yang ingin mengetahui tahap pencapaian anak-anak mereka, pihak sekolah boleh menyediakan pelaporan pencapaian dengan mengadakan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah.

  Isu kedua ialah pengurusan fail yang rencam meliputi Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Rekod Transit.

  Bagi menangani masalah ini, guru tidak perlu lagi menyediakan FPM dan melengkapkan Rekod Transit. Perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru.

  Ketiga, perekodan prestasi murid melalui Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atas talian (online) yang sukar diakses dan memakan masa yang lama.

  Oleh kerana bilangan pernyataan deskriptor dan evidens telah dikurangkan, secara otomatik guru-guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat.

  Bagi memastikan guru memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran, guru tidak perlu lagi mengisi data penguasaan murid menerusi SPPBS secara online seperti sebelum ini. Guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline.

  Menerusi PBS juga, peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan 3 akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Ini bermakna tiada peperiksaan berpusat untuk pelajar Tingkatan 3 yang akan dilaksanakan di peringkat sekolah.

  PT3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan. Manakala mata pelajaran Science, Mathematics, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja. Mata pelajaran Sejarah dan Geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis (assignment), ujian amali (practical test), projek, kajian lapangan (field study) atau kajian kes (case study).

  Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran tersebut berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran yang setara (standardised) yang disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan (LP). LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan.

  Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima.

  PT3 ini juga akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid-murid ke tingkatan 4 sama ada di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) termasuk Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional. Di samping PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka.

  Untuk memastikan PBS yand telah di tambahbaik ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seperti yang dihasratkan, KPM akan mengadakan taklimat secara terperinci tentang konsep dan pelaksanaannya kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, pentadbir dan guru-guru.

  Latihan adalah satu aspek utama dalam memastikan guru dapat melaksanakan pentaksiran. Oleh itu, KPM akan berusaha mengadakan latihan supaya guru memahami konsep pentaksiran dan mengamalkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, KPM juga akan mengadakan latihan bagi meningkatkan kemahiran guru memeriksa jawapan murid.

 17. Kelebihan PBS (PT3 vs PMR)

  Merujuk pada Utusan Online bertarikh 1 Julai 2014,

  Melalui PBS ia dapat melahirkan masyarakat yang kreatif, melalui penerapan kaedah perbincangan serta berfikir dan bukan hanya sekadar meneka jawapan sahaja.

  Melalui PBS juga dapat melahirkan para pelajar yang berfikir, proaktif dan kreatif disebabkan dahulu pelajar-pelajar kurang berfikir apabila mereka lebih banyak meneka jawapan. Mereka hanya perlu menanda jawapan peperiksaan yang dilihat tidak menggalakkan mereka berfikir. Sebagai contoh, dalam PBS ini, akan menggalakkan para pelajar untuk berbincang. Jadi, jika hendak berbincang mereka perlu ada ilmu pengetahuan dan nak dapat pengetahuan itu pula mereka perlu mencarinya. Jadi, PBS mempunyai semua perkara itu.

  Melalui PT3 pula pelajar-pelajar akan diuji setiap waktu. Ini kerana pengetahuan pelajar semakin bertambah dan mereka perlu mendapat pengetahuan yang sesuai pada setiap waktu dan bukan hanya di peringkat tingkatan tiga.

  Oleh itu, melalui PT3, guru-guru dapat menilai pelajar sejak awal. Sebagai contoh, pelajar yang baik, kita dapat tingkatkan lagi prestasi mereka. Sementara yang kurang baik kita boleh bantu mereka. Jika tiada penilaian sejak awal, kita tidak akan tahu yang mana pelajar baik dan kurang baik. Guru-guru pula sentiasa mengajar tetapi kita tidak tahu sejauh mana kebolehan para pelajar. Melalui penilaian ini (PT3), guru-guru akan dapat tahu kelebihan serta kekurangan pelajar-pelajar agar kita dapat memajukan pelajar supaya lebih baik serta membimbing mereka yang kurang baik.

  Objektif kerajaan mewujudkan PBS khususnya PT3 adalah untuk melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Jika kita mahukan ini, kita mesti mencipta sesuatu yang baharu. Kita tidak boleh mencipta sesuatu perkara baharu jika pelajar tidak boleh berfikir. Hendak berfikir mesti ada perbincangan dan kajian dan ini perubahan yang sedang dilakukan. Kita mahu melahirkan masyarakat yang kreatif dan perkara itu tidak akan berlaku jika mereka tidak boleh berfikir. Sekolah membekalkan ilmu pengetahuan, tetapi kejayaan kita ialah dengan menggalakkan para pelajar untuk berfikir dengan mengadakan perbincangan.

  PMR banyak menumpukan peperiksaan apabila para pelajar hanya memilih jawapan betul atau tidak betul dengan pilihan yang diberikan. Sementara PT3, kita mahu menggalakkan pelajar-pelajar untuk berbincang dan berfikir. PMR, mereka hanya tanda jawapan yang betul. Dalam PT3, mereka akan berbincang dan menilai sesuatu tajuk. Perkara ini dapat menilai tahap kebolehan pemikiran para pelajar.

  PT3 bukan sahaja berkesan dalam meningkatkan kemahiran akademik pelajar, malah sistem ini juga memberi nilai tambah kepada bidang kokurikulum mereka sebagai perimbangan yang sempurna.

  Sistem ini juga membantu jati diri dan sikap mereka secara keseluruhan. Kesimpulannya, PT3 bersikap holistik dalam memanfaatkan golongan pelajar di negara ini.

  Melalui penilaian ini (PT3), guru-guru akan dapat tahu kelebihan serta kekurangan pelajar-pelajar agar kita dapat memajukan pelajar supaya lebih baik serta membimbing mereka yang kurang baik.

  PT3 dapat memberi peluang kepada guru-guru untuk menilai potensi sebenar para pelajar mereka melalui penilaian yang dijalankan secara berterusan di sekolah.

  Daripada situ, guru-guru dapat membantu meningkatkan tahap pencapaian akademik para pelajar mereka yang lemah sejak awal melalui sistem penilaian yang dijalankan secara berterusan. Perkara ini bermakna, guru-guru akan dapat mengesan potensi dan kekurangan yang terdapat dalam para pelajar mereka.

 18. Selain itu….
  Antara kelebihan lain melalui sistem PBS ini adalah mengenai pemansuhan UPSR dan PMR. Pemansuhan UPSR dan PMR dapat meringankan beban pelajar dan guru. Pemansuhan kedua-dua peperiksaan ini membolehkan pelajar belajar tanpa tekanan. Hal ini demikian kerana, pelajar tidak lagi perlu untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh enam tahun dan tiga tahun untuk peperiksaan UPSR dan PMR. Pelajar hanya perlu mengambil satu peperiksaan awam sahaja iaitu Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) yang tempoh masa belajarnya mencecah sebelas tahun. Dengan ini, beban pelajar untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh masa yang singkat dapat dihapuskan. Sehubungan itu, beban guru di sekolah juga dapat dikurangkan apabila tidak diwajibkan untuk mengadakan kelas tambahan sebaik sahaja tamat waktu persekolahan setiap hari. Jelasnya, pemansuhan peperiksaan UPSR dan PMR ini mampu mengurangkan beban guru dan pelajar.
  Tambahan lagi, pemansuhan UPSR dan PMR dapat menggalakkan penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Pemansuhan kedua-dua peperiksaan ini menyebabkan kelas tambahan untuk pelajar tidak diwajibkan dan sekali gus memberi masa lapang yang lebih banyak untuk pelajar menyertai aktiviti kokurikulum seperti persatuan, kelab dan permainan serta badan unit beruniform. Kesannya, pelajar pelajar dapat menggerakkan sukan di sekolah hingga ke peringkat daerah,negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa.

 19. Merujuk kepada soalan a:
  Antara kelebihannya, pentaksiran ini tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid tersebut dalam pembelajaran berdasarkan pernyataan standard. Justeru, murid-murid akan dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Malahan, pihak sekolah juga mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. Selain itu, Standard Prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur standard pendidikan negara dan sebagai alat untuk membandingkan dengan standard pendidikan negara lain.

 20. Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada, Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan, iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

  Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran dengan merujuk kepada pernyataan standard.

  Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing.

 21. Komen/pendapat Soalan a:

  PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik.

  PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

  PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran Psikometrik.
  Perbezaan PBS berbanding penilaian sedia ada seperti:
  a)PBS adalah lebih holistic(menyeluruh) dan memberi penekanan kepada kesemua aspek JERI iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek berbanding kepada pentaksiran sedia ada yang lebih memberi penumpuan kepada pencapaian akademik melalui peperiksaan. PBS akan mentaksir proses dan produk secara formatif dan sumatif iaitu mengamalkan konsep assessment for learning dan assessment of learning manakala fokus utama pentaksiran sedia ada lebih kepada pencapaian akademik murid di akhir pembelajaran yang merupakan assessment of learning.

  b)Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada, Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan, iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.
  c)Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard.

  d)PBS juga memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. Ini akan dapat meningkatkan integriti dan kredibiliti profesion perguruan kerana guru merupakan orang yang paling sesuai untuk mentaksir murid masing-masing kerana mereka:

  – boleh memantau perkembangan murid secara berterusan
  – boleh memberi maklum balas yang membina untuk penambahbaikan pembelajaran murid
  – lebih memahami konteks yang sesuai dengan persekitaran dan perkembangan murid
  – mentaksir dan memberi maklum balas berpandukan standard prestasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight × = 24