Terdapat beberapa pandangan berkaitan Kata Sendi Nama (KSN) dan fungsinya.

Bahan berikut dapat membantu pemahaman anda tentang KSN.

1. Kepelbagaian Fungsi Perkataan “Dalam”