Bahan bacaan berikut berkaitan dengan kedudukan BM dan cabaran yang dihadapi.

Bahan-bahan ini boleh dijadikan rujukan untuk tugasan. Jangan lupa senaraikan dalam rujukan menggunakan format APA.

1. Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu

2. Masa Depan dan Cabaran Bahasa Melayu

3. Cabaran Memperkembang Bahasa Melayu dalam Era Teknologi Maklumat

4. Bahasa Melayu Berdepan Cabaran Hebat

5. Kiasu Terhadap Bahasa Melayu

6. Wujudkan Akta Memartabatkan Bahasa Kebangsaan

7. Dirgahayu Bahasa Malaysia!

8. KEPERKASAAN BAHASA MELAYU DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL: SATU KAJIAN KES DI INSTITUSI
PENDIDIKAN TEKNIKAL DI MALAYSIA.

9. Polemik Kedudukan Bahasa Melayu di Malaysia

10. Resolusi Tentang Kedudukan Bahasa Melayu dalam Pendidikan

11.Perlu perjuangan mengembalikan kedudukan Bahasa Melayu di Nusantara

12. Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia