Sumber gambar: http://drmaza.com

Di mana aku dapat meletakkan keningku sujud kepada Tuhan, di sanalah tanah airku!”

(Hamka, Ayahku, 2016:532)