Petunjuk Kepada Diri: Tanah airku!

Sumber gambar: http://drmaza.com

Di mana aku dapat meletakkan keningku sujud kepada Tuhan, di sanalah tanah airku!”

(Hamka, Ayahku, 2016:532)

1 Comment Already

  1. Karya-karya Hamka tiada tolok bandingnya.

Leave a Reply