Kata-kata tersebut selalu bermain di fikiran. Memerikan makna berdasarkan konteks. Semua ini gara-gara kertas kerja yang dibentangkan oleh Prof. Nurhashimah dari UKM dalam Seminar Kebangsaan Verbal & Bukan Verbal yang saya turut serta (23/10/2008). Saya selalu bermain-main ayat untuk memerikan makna dengan pelbagai kata tunggal yang kemudiannya digandakan. Sesekali mengimiginasikan situasinya juga…pelik kan? Itulah mencari kepastian.

Cubalah rujuk Kamus Dewan (2005) untuk mencari makna:

otak @ otak-otak
suka @ suka-suka
mandi @ mandi-mandi

dan jangan lupa kata yang disenaraikan dalam tajuk entri kali ini.