27 July 2012

PM1311P4: Rajah Artikulasi

Pelajar PPISMP semester 1 (Pendidikan Bimbingan).

Sila muat turun rajah di bawah. Kemudian kenal pasti fungsi alat artikulasi berkenaan.

Rajah Artikulasi

—–

Catatan ini mula dimasukkan pada 17 Februari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 + = fourteen