PM1311P4: Rajah Artikulasi

Pelajar PPISMP semester 1 (Pendidikan Bimbingan).

Sila muat turun rajah di bawah. Kemudian kenal pasti fungsi alat artikulasi berkenaan.

Rajah Artikulasi

—–

Catatan ini mula dimasukkan pada 17 Februari 2012.

July 27th, 2012 by