Gambar-gambar ini dirakan pada bulan Disember 2008 semasa saya menyertai Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Dalam Komunikasi Era Globalisasi, anjuran Universiti Malaysia Terengganu dan DBP Wilayah Timur. Seminar tersebut berlangsung dari 1-3 Disember 2008.