Ramai yang meminta kata laluan untuk mengakses nota/bahan Literasi Bahasa (WAJ3104) dan Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM3101).

Sila gunakan kata laluan berikut:

 

Literasi Bahasa (WAJ3104)  –

Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM3101)  –

Kata laluan sah sehingga 20 April 2011.