Sila bersedia untuk perjumpaan pada 23 Jun 2012.
Beri perhatian kepada tajuk-tajuk berikut:

Pengisian BMM 3105

1.  Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
~Menggunakan web, video, audio, dan imej
~Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
~Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.

2. Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

~Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
~Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

3. Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
~Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
~Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point

4.Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
~Memilih bahan sastera
~Memilih bahan tatabahasa
~Memilih bahan bidang ilmu lain

5. Membina dan Menggunakan Tapak dan Laman Web Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
~Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
~Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
~Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
~Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran