Selamat bertemu pelajar PISMP Semester 6 (i) PJPKBM (ii) SNPJBM.

Sila laksanakan aktiviti berikut:

i. Aktiviti individu – Baca sebuah buku berkaitan pentakiran dan sediakan sinopsis (1 muka surat sahaja).

ii. Aktiviti kumpulan (4 orang) – Dapatkan maklumat tentang pengertian dan konsep (i) pentaksiran (ii) pengujian (iii) penilaian (iv) Taksonomi Bloom, dan (v) Domain Krathwohl.
Sediakan dalam bentuk grafik menggunakan msword.