2 July 2012

BMM3103: Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Berikut maklumat umum tentang Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU):

Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)
 Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.
 Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.
 Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
 Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.
 Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
 Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % – 80%.

Cuba lakukan rujukan dan jelaskan tentang kepentingan JSU dan langkah-langkah pembinaan JSU.

Contoh JSU.

Klik imej untuk paparan lebih besar

Sila muat turun JSU dari Portal Pengurusan Akademik Pahang dan gunakan maklumat berkenaan untuk membina JSU anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + four =