BMM3103: Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Berikut maklumat umum tentang Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU):

Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)
 Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.
 Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.
 Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
 Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.
 Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
 Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % – 80%.

Cuba lakukan rujukan dan jelaskan tentang kepentingan JSU dan langkah-langkah pembinaan JSU.

Contoh JSU.

Klik imej untuk paparan lebih besar

Sila muat turun JSU dari Portal Pengurusan Akademik Pahang dan gunakan maklumat berkenaan untuk membina JSU anda.

July 2nd, 2012 by