Hidup Mesti Belajar

jpeg IPA chart

jpeg IPA chart

IPA chart boleh diperolehi melalui http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa/charts.htm.Dokumen dalam bentuk .pdf tersebut telah saya imejkan dalam bentuk .jpeg.Selamat menyalin dan menampal.