Perihal Tata Bahasa dan Budi Bahasa

Dari Mana Datangnya Tata Bahasa dan Budi Bahasa  Nilai sopan santun berbahasa ini diturunkan kepada kita oleh orang tua-tua. Sejak kecil ibu bapa mengasuh anak-anak supaya menggunakan perkataan-perkataan sopan apabila bercakap dengan orang yang lebih tua, atau orang lebih tinggi kedudukannya. Sebagai contoh: Ibu memberi tahu anak, "”Dia itu pangkat ... Read More