Dalam Percubaan: Perkongsian bahan

Saya sedang melaksanakan perkongsian bahan dengan pelajar khususnya. Melalui kaedah ini, pelajar dapat memuat naik bahan tutorial/ amali dan juga dapat memuat turun bahan-bahan/ nota/ rujukan. Sila daftar sebagai 'Rakan HMB' untuk memanfaatkan kemudahan ini. Keistimewaan untuk 'Rakan HMB' i. Muat turun bahan (download) ii. Muat naik bahan (upload) iii. Password ... Read More

Bahasa Menunjukkan Bangsa

Sumber: Sinar Harian PERIBAHASA Melayu “Bahasa Menunjukkan Bangsa” bermaksud bahasa menjadi lambang keperibadian masyarakat atau sesuatu bangsa. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya merujuk sistem bahasa yang digunakan tetapi juga berkaitan cara atau gaya berbahasa masyarakat berkenaan. Hal ini bermaksud bahasa dan cara berbahasa orang Melayu secara langsung menggambarkan keperibadian, ... Read More