by bukharishafie

Perbincangan berikut berkaitan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Anda boleh merujuk ‘KSSR/PBS” dan juga “Bilik Kuliah BMM3033E” untuk mendapatkan bahan bacaan yang

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

by bukharishafie

Bacaan berkaitan Kaedah Penilaian Melalui Portfolio.  

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

by bukharishafie

  Jenis-jenis Instrumen Pentaksiran  

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

by bukharishafie

Jabatan Pengajian Melayu, IPGKDA telah menerbitkan buletin dalam talian ‘Suluh Ilmu Sinar Bahasa’. Buletin ini boleh dicapai melalui www.lmsipda.net/buletinjpm

Posted in Bahasa, Sastera & Budaya, Makluman, Pedoman, Pendidikan

by bukharishafie

Nota Penilalain Melalui Portfolio dan Penilaian Melalui Pemehatian boleh dimuat turun di SINI    

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

by bukharishafie

Saya sedang melaksanakan perkongsian bahan dengan pelajar khususnya. Melalui kaedah ini, pelajar dapat memuat naik bahan tutorial/ amali dan juga

Posted in Makluman

by bukharishafie

Sila rujuk format penulisan RPH Bahasa Melayu yang disediakan oleh pensyarah JPM untuk tujuan praktikum.

Posted in Praktikum Tagged with: ,

by bukharishafie

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, Uncategorized Tagged with:

by bukharishafie

Posted in Uncategorized Tagged with:

by bukharishafie

Bahan rujukan. 1. Pentaksiran Bahasa Melayu (Bab dalam buku) 2. Penilaian, Pengukuran dan Pengujian (Prof. Emeritus Abdullah Hassan) 3. Pengujian dan

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

by bukharishafie

Sila muat turun nota berikut:

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, Uncategorized Tagged with:

by bukharishafie

Sumber: Sinar Harian PERIBAHASA Melayu “Bahasa Menunjukkan Bangsa” bermaksud bahasa menjadi lambang keperibadian masyarakat atau sesuatu bangsa. Dalam konteks ini,

Posted in Bahasa, Sastera & Budaya, Kesantunan Masyarakat Malaysia, Uncategorized Tagged with:

by bukharishafie

Posted in Kesantunan Masyarakat Malaysia Tagged with: ,