July 9th, 2014 by bukharishafie

Muat turun dan bacalah e-buku yang lengkap ini. Mudah-mudahan dapat membantu anda melaksanakan tugasan projek.

 

Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip, Teknik dan Contoh

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: ,

July 3rd, 2014 by bukharishafie

Untuk makluman terdapat beberapa perubahan berkaitan kod kursus dan kandungan untuk Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.
Sila muat turun bahan berikut untuk rujukan.

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: ,

March 24th, 2014 by bukharishafie

Format RPH

Posted in Linus, Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR, Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: , ,

March 24th, 2014 by bukharishafie

Posted in Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR, Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: ,

March 3rd, 2014 by bukharishafie

Posted in Literasi Bahasa, P&P BM Berbantukan Komputer, Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR, Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: , , , ,

October 23rd, 2013 by bukharishafie

Kelas ulang kaji akan diadakan pada 1-10 November 2013.
Sila rujuk halaman ini dan juga Facebook Kumpulan BMM3103.

———————

7 November 2013

Saya memohon maaf kerana masih belum dapat memulakan sesi ulang kaji. Insya-Allah kelas ulang kaji maya akan dimulakan secara bersepadu mulai 9 November ini bermula jam 9.00 malam.

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

September 12th, 2013 by bukharishafie

Sila rujuk aktiviti yang dibincangkan semasa kuliah akhir sebelum anda menjalani praktikum.

Rujuk Aktiviti <

Perbincangan kumpulan boleh diteruskan sehingga kuliah berkaitan PBS bermula. Anda boleh menggunakan aplikasi www.padlet.com untuk perbincangan kumpulan.
Sila senaraikan pautan perbincangan anda di bahagian ulasan entri ini.

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

September 1st, 2013 by bukharishafie

Sila gunakan aplikasi ini.

Created with Padlet

 

Sila berikan e-mel anda melalui dinding Facebook kumpulan. Saya sudah menyenaraikan e-mel yang sudah dinyatakan sebelum ini. Anda sudah boleh menggunakan aplikasi tersebut untuk perbincangan.

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

June 22nd, 2013 by bukharishafie

Bahan Amali

Setiap kumpulan sila e-mel bahan amali kepada saya.

i. Amali 1 – Segera (selewat-lewatnya 23/06/2013)

ii. Amali 2 – Isnin (24/06/2013)

iii. Amali 3 – Isnin (24/06/2013)


Nota

Nota boleh diperoleh di http://www.mybukhari.net/?page_id=1043

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

June 17th, 2013 by bukharishafie

Aktiviti Kumpulan

Tarikh: 18/06/2013 (Selasa)
Masa: 8.00 – 10.00 pagi.
Hantar: Khamis (8.00 pagi)

Pilih satu kertas ujian sama ada ujian bulanan, ujian semester atau ujian akhir tahun.

Bincangkan tentang kertas ujian berkenaan. Kaitkan perbincangan dengan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian serta hal-hal lain yang difikirkan perlu.

 

Bahan disediakan dalam bentuk persembahan powerpoint.

Kertas ujian hendaklah diperoleh secara online dan dimuat turun. Nyatakan sumbernya.

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

April 17th, 2013 by bukharishafie

SEGERA – Berikut ialah senarai blog yang dapat diakses.

Blog yang tidak tersenarai, sila maklumkan url terkini dalam ulasan di bawah.

——-

Read more of this article »

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

March 21st, 2013 by bukharishafie

Tarikh akhir melengkapkan blog ialah sebelum atau pada 28 Mac 2013.
Penilaian akan bermula pada 29 Mac 2013.

Pelajar BMM3103 (semester 5) sila senaraikan url blog anda dalam ruangan ulasan.

Pengisian blog:

1.  Amali:  Mengumpul dan membincangkan kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun.
2. Amali: Taksonomi dan Domain: Membina soalan Bahasa Melayu mengikut aras Taksonomi Bloom dan domain.
3. Amali: Pembinaan JSU
4. Amali: Membina alatan penilaian ujian kefasihan, ujian kemajuan, dan ujian bakat

5. Amali: Bengkel membina soalan objektif dan subjektif dengan berdasarkan JSU
6. Amali: Membina instrumen bagi penilaian portfolio dan pemerhatian Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk Tapak Pembelajaran

7. Amali: Membina instrumen penilaian melalui projek
Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja
8. Amali: Membina instrumen dan bahan bagi: Pilih satu sahaja
Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Penilaian Kemahiran Membaca
Penilaian Kemahiran Menulis

9. Amali: Menilai dengan menggunakan instrumen Penilaian Aktiviti Bahasa (Sajak/Ceramah/Syarahan) Pilih satu sahaja
10. Amali: Pelajar membuat brosur, iklan, poster, web, dan power point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Aktiviti ini berkaitan dengan blog anda. Masukkan catatan ringkas tentang blog anda.

11. Amali: Nota ringkas berkaitan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

—-
Catatan asal: 31 Januari 2013

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with:

February 28th, 2013 by bukharishafie

Posted in Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: