March 3rd, 2014 by bukharishafie

Posted in Literasi Bahasa, P&P BM Berbantukan Komputer, Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR, Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: , , , ,

April 29th, 2013 by bukharishafie

Blog pelajar PPG semester 3 Ambilan Feb.2012

—–

Read more of this article »

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

March 23rd, 2013 by bukharishafie

Sila muat turun modul BMM3105 di http://www.lmsipda.net/ppg_lms/

SIla baca dan laksanakan aktiviti yang disarankan mengikut minggu interaksi.

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

March 9th, 2013 by bukharishafie

(i) Pelajar kumpulan BM2 (PPG ambilan Januari  2012) sila senaraikan url blog anda melalui ruang ulasan.

(ii) Berikut antara aktiviti yang perlu dilaksanakan sebagai pengisian blog anda.

AKTIVITI 1

i. Baca artikel di http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0509&pub=Utusan_Malaysia&sec=Megabait&pg=me_01.htm

Ambil maklumat yang penting dan berkaitan dengan tip guna enjin carian dan masukkan ke dalam blog.
Nyatakan sumber.

ii. Senaraikan 4 pautan lain berkaitan cara guna enjin carian (Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris).
AKTIVITI 2

i. Sediakan katalog alamat internet (url) berdasarkan butiran berikut:
– 4 web berita
– 4 web/blog pembelajaran bahasa Melayu
– 4 web/blog berkaitan sastera/bahasa/seni/budaya

Format seperti berikut:

Tajuk : Saya dan Bahasa
URL : http://www.bukharis.blogspot.com
Sinopsis : Blog pembelajaran bahasa Melayu peringkat menengah atas dan STPM


AKTIVITI 3

i. Masukkan artikel Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet sebagai ‘posting’ blog anda
(nyatakan sumber)

 AKTIVITI 4

Refleksi membina blog

 AKTIVITI 5

3 posting berkaitan pendidikan bahasa Melayu (nyatakan sumber)

 AKTIVITI 6

2 posting motivasi/tazkirah (nyatakan sumber)

 AKTIVITI 7

2 posting yang membicarakan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan (nyatakan sumber)

 

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

January 30th, 2013 by bukharishafie

Sila layari blog/web yang disenaraikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan cara membina dan mencantikkan blog anda.

1. Membina Blog di Blogspot 2012

2. Tutorial untuk Blog

3. Teknik Buat Blog

4. Blogger Blog Tutorial

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

January 13th, 2013 by bukharishafie

APAKAH kaedah carian maklumat yang cekap dalam Internet terutama dalam menggunakan enjin carian ?

— Heri, Alor Setar

Apabila kita berbincang berkenaan dengan carian yang cekap dalam menggunakan enjin carian di Internet, ia merujuk kepada ketepatan maklumat yang diperolehi dalam masa secepat yang mungkin.

Enjin carian Google dibina dengan kaedah cariannya yang cekap dan pantas.

Namun begitu, ada beberapa perkara yang memerlukan kecekapan pengguna enjin carian tersebut untuk mendapatkan carian maklumat yang tepat dan pantas.

Ia boleh diumpamakan dengan sebuah kereta lumba yang canggih memerlukan pemandu yang cekap untuk beroleh kejayaan dalam sesuatu pertandingan perlumbaan kereta.

Perkara pokoknya adalah bagaimana untuk menyingkirkan terlebih dahulu laman-laman web yang tidak berkaitan dan keputusan carian yang tidak betul.

Di sini akan dibincangkan beberapa faktor insan atau penggunaan carian yang betul bagi mendapatkan hasil carian yang lebih tepat dengan masa yang pantas apabila menggunakan enjin carian di Internet.

Struktur binaan sesebuah enjin carian secara umumnya adalah sama di antara satu sama lain.

Namun begitu, contoh yang akan diambil dalam perbincangan ini menggunakan enjin carian Google.

Berikut adalah beberapa kaedah yang betul untuk mendapat carian maklumat yang tepat dan pantas menggunakan enjin carian di Internet iaitu:-

1. Penggunaan kata kunci atau terma yang unik dan spesifik dalam suatu carian yang dibuat.

Apabila sesuatu carian yang dibuat, enjin carian akan paparkan beratus ribu atau lebih alamat laman web. Jadi, untuk mengurangkan paparan tersebut, gunakan kata kunci atau terma yang sangat spesifik dan unik.

2. Penggunaan tanda tolak (-) dalam kata kunci pencarian. Fungsinya adalah untuk memperkecilkan lagi skop carian. Enjin carian akan menghasilkan keputusan carian yang di luar jangka terutama kata kunci yang digunakan mempunyai beberapa maksud. Tanda tolak ini akan berfungsi secara logik sebagai TIDAK atau penafian bagi sesuatu makna dalam kata kunci carian. Ia akan membuang beberapa keputusan carian yang tidak berkenaan. Sebagai contoh, sekiranya kita menggunakan kata carian berkenaan haiwan, kerbau. Maka segala yang berkaitan dengan kerbau akan dipaparkan seperti Kerbau Enterprise, nama bagi sebuah syarikat, kertas dan lain-lain. Jadi, boleh menggunakan tanda tolak untuk tidak merangkumi maklumat-maklumat yang tidak berkaitan tersebut seperti – Enterprise – Ker dan lain-lain.

3. Penggunaan tanda pengikat kata (” “) bagi mendapatkan kata kunci yang lebih bersifat spesifik dan merangkumi segala kata kunci tersebut. Ia tidak akan mencari maklumat secara umum yang berkaitan dengan kata kunci yang dicari. Ia adalah satu cara bagi mengurangkan paparan maklumat yang tidak betul, tidak berkaitan dan tidak tepat dalam sesuatu carian.

Contohnya adalah seperti kata kunci atau carian perkataan, “Membujur lalu melintang patah”.

4. Pengunaan huruf besar dan huruf kecil. Kebanyakan enjin carian tidak membezakan sesuatu perkataan yang sama dengan huruf kecil, huruf besar dan yang berada dalam pengikat kata.

Jadi, jangan membuang masa dengan perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh, kesemua perkataan yang berikut adalah sama dalam enjin carian.

*Perpaduan

*perpaduan

*PERPADUAN

nPerpaduan

nperpaduan

5. Tidak menggunakan perkataan kebiasaan dan tanda seruan. Ini kerana kebanyakan enjin carian akan abaikan perkataan kebiasaan yang digunakan dalam ayat untuk bahasa Inggeris seperti and, a, the, an, is dan lain-lain. Pengunaan tanda seruan juga akan diabaikan. Namun begitu, ia boleh digunakan dan enjin carian akan mengambil kira dalam proses carian sekiranya ia berada dalam pengikat kata (” “).

6. Penggunaan fungsi AutoComplete dalam enjin carian. Penyusunan terma kata carian daripada secara umum kepada yang lebih spesifik dalam kotak carian dapat banyak membantu memaparkan keputusan yang tepat dalam bentuk senaraian pada kotak carian tersebut. Inilah cara yang berkesan menggunakan fungsi AutoComplete dalam enjin carian. Pemilihan item yang bersesuaian pada kotak carian menjimatkan masa untuk menaip sesuatu terma carian. Fungsi AutoComplete ini bukan sahaja berada dalam enjin carian seperti Google tetapi ada pada pelayar web atau brwoser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox dan lain-lain.

7. Elakkan menggunakan kata carian berbahasa Inggeris yang mempunyai imbuhan perkataan seperti balls, tested, walking dan lain-lain. Lebih baik menggunakan perkataan asas seperti ball, test, walk dan lain-lain. Ini dapat mengurangkan paparan maklumat yang tidak tepat dalam menggunakan enjin carian.

Namun begitu, sekiranya carian maklumat memerlukan perkataan reading. Gunakan perkataan reading dalam carian maklumat kita.

8. Penggunaan Browser History atau fungsi sejarah dalam pelayar web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox dan lain-lain.

Kadang kala ada alamat laman web yang sudah kita layari untuk dapatkan maklumat.

Sekiranya ada keperluan lagi dan kita menggunakan enjin carian, seperti biasa ia akan paparkan banyak maklumat yang perlu kita perhalusi satu demi satu.

Jadi, alamat laman web yang sudah kita layari sebelum ini boleh diperolehi semula di bahagian Browser History ini.

Bagi memudahkan lagi carian kita, perlu kita mengingat masa dan tarikh laman web tersebut dilayari menggunakan pelayar web tersebut.

9. Hadkan masa carian dan tambahkan dengan pelbagai cara carian. Sekiranya dalam masa tertentu, masih belum menjumpai maklumat yang dicari, kita perlu ada kaedah atau perancangan yang lain seperti berikut:-

nPenggunaan enjin carian yang lain seperti Yahoo!, Lycos, Bing dan lain-lain.

nMembuat pertanyaan dengan menghantar soalan ke forum-forum elektronik yang berkaitan.

nMenggunakan pakar carian maklumat yang boleh membantu.

nMembuat panggilan telefon untuk sesuatu bantuan atau pertanyaan.

nBertanya soalan atau maklumat tersebut kepada rakan taulan.

10. Perincikan carian maklumat yang dibuat. Terdapat beberapa simbol yang boleh diguna pakai dalam carian bagi menambahkan kespesifikan carian dan mengurangkan skop carian. Ia dapat mengurangkan paparan maklumat yang tidak sesuai. Di antaranya adalah seperti berikut:-

nTanda tambah ( + ) – Enjin carian akan abaikan perkataan sambungan atau yang biasa digunakan dalam ayat seperti is, are, and dan sebagainya. Sekiranya perlu untuk kita masukan perkataan tersebut boleh menambah simbol tambah ini dipermulaan perkataan tersebut seperti giant +and city. Jadi, carian tersebut akan memaparkan segala maklumat berkenaan perkataan tersebut termasuk perkataan and.

nTanda aliran ( ~ ) – Dengan penambahan tanda ini didepan sesuatu perkataan, enjin carian akan mencari maklumat perkataan tersebut dan maklumat yang sinonim dengan perkataan tersebut. Namun begitu, tidak kesemua perkataan berupaya mendapatkan hasil yang baik dengan tanda ini terutama sekali perkataan singkatan dan mepunyai banyak makna seperti HTML, CSS, HTTP dan lain-lain. Contoh penggunaanya adalah seperti berikut, ~ HTML.

nTanda asterik ( * ) – Ia digunakan untuk mencari sesuatu perkataan bersama dengan terma lain yang tidak diketahui seperti berikut, pendekar *. Namun begitu, ia tidak boleh digunaka untuk sebahagian daripada perkataan seperti pendekar m*. Hasil carian akan memaparkan segala maklumat berkenaan dengan pendekar dengan tambahan apa-apa perkataan yang lain.

nTanda atau ( OR ) atau ( | ) – Ia digunakan untuk mencari salah satu perkataan-perkataan carian yang sesuai. Sebagai contoh, kenangan indah akan memaparkan maklumat kedua-dua perkataan tersebut tetapi kenangan | indah akan memaparkan kesemua maklumat berkenaan salah satu daripada perkataan carian tersebut.

nJulat penomboran – Perincian sesuatu carian yang bernombor boleh dikecilkan skop cariannya dengan menyatakan julat dan jenis pengukuran bagi nombor tersebut. Sebagai contoh, Windows Server 2005 .. 2008, iPad RM100 RM200 dan lain-lain.

nPenggunaan carian pintar atau Advanced Search yang mempunyai banyak pilihan dan kriteria untuk mengecilkan lagi skop carian seperti tarikh, negara, bahasa dan lain-lain. Ia boleh digunakan dengan mengklik butangnya yang terdapat di sekitar kotak carian.

nPenggunaan fungsi Wonder Wheel dalam enjin carian Google. Ia juga merupakan satu kaedah pencarian yang mengecilkan skop carian kepada carian yang lebih spesifik pada sesuatu perkara.

Ia boleh dibuat carian menerusi kotak carian Google.

Kemudian klik kepada perkataan Wonder Wheel disebelah tepinya.

Segala apa yang dibincangkan sama ada ia merupakan satu kaedah carian atau alat carian adalah merupakan perkara penting. Ini berguna untuk kita mendapatkan carian maklumat yang hampir tepat dalam masa yang pantas.

Segala maklumat yang tidak perlu dapat dihindarkan daripada paparan enjin carian.

Internet merupakan sebuah gudang maklumat yang mempunyai pelbagai jenis maklumat.

Tugas kita adalah untuk memperhalusi aspek carian maklumat agar berupaya mendapat maklumat yang tepat dalam masa yang pantas. Hampir kesemua enjin carian adalah berasaskan kepada bahasa Inggeris.

—–

Sumber Artikel: http://www.utusan.com.my

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

November 16th, 2012 by bukharishafie

 

1 Awang Kechik Shaari www.awangawasbmm3105.blogspot.com
2 Aza Ariffin www.azaariffin69.blogspot.com
3 Azmi Hamid www.muriddesaspot.blogspot.com
4 Fatimah Yahaya www.mahyahaya.blogspot.com
5 Hasnah Abdullah www.hasnahskta.blogspot.com
6 Jamaluddin Abdullah www.jamaluddinabdullah.blogspot.com
7 Mohamad Jamel Kadir www.bmm3105bm2.blogspot.com
8 Kamazatulshima Kamis www.shimaskj2012.blogspot.com
9 Maznah Mustaffa www.cikgumaznahmustaffa.blogspot.com
10 Mohd Suberi www.mohdsuberi-bmm3105.blogspot.com
11 Norhashimah Ismail www.norhashimah5210.blogspot.com
11 Paridah Man www.bahasasekolahrendah.blogspot.com
12 Rohani Hashim www.6redha11.blogspot.com
13 Rusnah Md Salleh www.rusnahsalleh.blogspot.com
22 Salawati Radzali www.bmm3105salawati.blogspot.com
23 Sarmiah Ahmad www.sarmiahahmad.blogspot.com
14 Shikhah Jailani www.bmm3105shikhah.blogspot.com
15 Shuhida Othman www.shuhidaothman.blogspot.com
16 Waheda Ab. Rahman www.wahedabmm3105.blogspot.com
17 Zainab Hashim www.kakzainab.blogspot.com
18 Zamri Dziauddin www.kencanazeedee.blogspot.com
19 Zawawi  Osman www.awiekgbaru.blogspot.com
20 Zunida Zulkufli www.zunidazulkufli.blogspot.com
24 Noor Hanita Ishak www.bulan71.blogspot.com
25  Nora’ini Yusuf  www.cikguanilangkawi.blogspot.com 

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

September 2nd, 2012 by bukharishafie

Bahan interaksi 4 (01/09/2012) dan manual Power Point boleh dimuat turun di sini.

i.   Tahniah kerana semua pelajar telah mempunyai blog. Teruskan memasukkan pengisian blog seperti yang dikehendaki dan juga masukkan pengisian lain mengikut kreativiti masing-masing.

ii.  Pastikan anda sudah menghantar refleksi tentang pembinaan blog. E-mel dan juga masukkan sebagai posting blog.

iii. Sila rujuk blog ini atau OLL untuk perkembangan aktiviti pembelajaran semasa sebelum interaksi 5 nanti.

Sebarang pertanyaan berkaitan dengan pembinaan bahan sila gunakan ruang ulasan di bawah catatan ini.

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

August 28th, 2012 by bukharishafie

Ramai yang telah menghantar e-mel untuk mendapatkan kata kunci bahan daripada blog ini.

Berikut kata kunci yang boleh digunakan untuk mengakses ruangan nota/bahan kursus:

Read more of this article »

Posted in Makluman Tagged with: , ,

August 26th, 2012 by bukharishafie

Berikut senarai semak pelajar yang sudah mempunyai e-mel dan memaklumkan url blog:

Read more of this article »

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

August 12th, 2012 by bukharishafie

Sila dapatkan bahan pembelajaran di sini.

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

August 3rd, 2012 by bukharishafie

Pelajar BM2, PPG semester 3 (ambilan Jun 2011).

Laksanakan aktiviti berikut sebagai pengisian blog anda.

Read more of this article »

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with:

July 28th, 2012 by bukharishafie

Pelajar BM2, PPG semester 3 (ambilan Jun 2011) , sila muat turun dan baca nota yang dimasukkan.

Tutorial berkaitan membina blog akan dimasukkan kemudian.

Saya akan menyenaraikan aktiviti yang perlu dilakukan untuk mengisi maklumat di dalam blog melalui blog ini dan juga PPG OLL.

atau

Klik SINI untuk muat turun nota.

 
* Sila klik pada ‘Ulasan’ di bawah catatan ini untuk mengemukakan pertanyaan atau pandangan.

Posted in P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with: