Santun Bahasa

Dalam interaksi seharian, kita sering disapa/ menyapa dengan pelbagai sapaan. Antaranya "encik", "cik", "puan", "tuan", "pak cik", "mak cik" "adik", "kakak", "abang" dan sebagainya. Begitulah kita sewenang-wenangnya kata sapaan digunakan. Hakikatnya apabila berbahasa dan berkomunikasi dengan seseorang kita tertakluk kepada aspek kesantunan dalam berbahasa. Maka sapaan yang sewajarnya merupakan satu…

Bahasa Menunjukkan Bangsa

Sumber: Sinar Harian PERIBAHASA Melayu “Bahasa Menunjukkan Bangsa” bermaksud bahasa menjadi lambang keperibadian masyarakat atau sesuatu bangsa. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya merujuk sistem bahasa yang digunakan tetapi juga berkaitan cara atau gaya berbahasa masyarakat berkenaan. Hal ini bermaksud bahasa dan cara berbahasa orang Melayu secara langsung menggambarkan keperibadian,…