Fonetik dan Fonologi: Transkripsi

Aktiviti : Pilih lagu - dengar - dan transkripsikan. Lagu yang dipilih: Anak (Freddie Aguilar) ------ (i)  Transkripsi luas menggunakan tanda /   / (ii)  Transkripsi sempit menggunakan tanda [   ]   Selain itu bandingkan juga tanda-tanda lain yang digunakan dalam transkripsi sempit berbanding transkripsi luas.

Bahasa Melayu satu-satunya bahasa fungsional di Malaysia

Nampaknya bahasa Melayu, walaupun pada teorinya merupakan satu-satunya bahasa fungsional, yakni penting di Malaysia, namun kepentingan itu tidak selalu berlaku pada praktik dan realitinya.Sebenarnya, beberapa peranan fungsional bahasa Melayu sudah lama terhakis. Hakisan ini dilegimitasikan melalui beberapa tindakan. Antaranya termasuklah melalui pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik di ... Read More