March 9th, 2013 by bukharishafie

Aktiviti : Pilih lagu – dengar – dan transkripsikan.

Lagu yang dipilih: Anak (Freddie Aguilar)
——

(i)  Transkripsi luas menggunakan tanda /   /

(ii)  Transkripsi sempit menggunakan tanda [   ]

 

Selain itu bandingkan juga tanda-tanda lain yang digunakan dalam transkripsi sempit berbanding transkripsi luas.

Posted in Bahasa Melayu 1 Tagged with: ,

February 26th, 2009 by bukharishafie
Nampaknya bahasa Melayu, walaupun pada teorinya merupakan satu-satunya bahasa fungsional, yakni penting di Malaysia, namun kepentingan itu tidak selalu berlaku pada praktik dan realitinya.

Sebenarnya, beberapa peranan fungsional bahasa Melayu sudah lama terhakis. Hakisan ini dilegimitasikan melalui beberapa tindakan. Antaranya termasuklah melalui pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah dalam bahasa Inggeris mulai tahun 2003, dan penggunaan bahasa-bahasa lain pada papan tanda jalan.

Profesor Teo Kok Seong. “Penilaian Linguistik pada Papan Tanda Jalan” dlm. Dewan Bahasa. (Januari 2009)

Posted in Arkib Blogspot Tagged with: , , , ,

February 6th, 2009 by bukharishafie

Laman ini saya jumpa semasa ‘menggoogle’…

http://www.abdn.ac.uk/langling/resources/

http://www.linguistik-online.de/

Posted in Arkib Blogspot Tagged with: ,