July 16th, 2014 by bukharishafie
Sila baca artikel yang diberikan dan laksanakan aktiviti perbincangan pada dinding padlet yang disediakan.
Created with Padlet

Posted in Kesantunan Masyarakat Malaysia Tagged with: ,

July 14th, 2014 by bukharishafie

Assalamualaikum. Salam Sejahtera.

Selamat datang ke IPGKDA (IPDA)…Sinar Ilmu di Utara.

Saya juga ternanti-nanti kehadiran anda ke kuliah saya, Kesantunan Masyarakat Malaysia (GSB1012).

Sila perkenalkan diri anda pada dinding padlet di bawah ini.

Created with Padlet

Posted in Kesantunan Masyarakat Malaysia Tagged with: ,