January 8th, 2018 by bukharishafie

Sumber imej: http://photos1.blogger.com/blogger/8168/1976/1600/perangai-Zaaba.jpg

Ejaan Nama Za‘ba
Oleh Mohd Isa Abd Razak

Sumber utama peraturan menggunakan tanda baca untuk bahasa Melayu ialah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu. Peraturan yang terdapat dalam buku Gaya Dewan boleh dijadikan pegangan tambahan. Peraturan yang hampir sama terdapat juga dalam buku-buku untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pendidikan guru (IPG). Kita juga boleh merujuk sumber lain seperti buku panduan penulisan tesis yang terdapat di pasaran. Walau bagaimanapun, untuk para pelajar dan guru pelatih IPG, peraturan yang terdapat dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu sesuai dijadikan pegangan. Lazimnya, peraturan yang terdapat dalam buku-buku lain merujuki sumber ini.

Ada pengguna bahasa Melayu kurang atau tidak ambil berat tentang tanda baca. Sebagai contoh, mereka tidak membubuh noktah di akhir ayat penyata. Ada pula pengguna bahasa kita membubuh dua titik di akhir ayat penyata sedangkan mereka tahu bahawa lambang noktah hanyalah satu titik. Ada juga pengguna bahasa kita membubuh tiga, empat atau lebih titik di akhir ayat penyata. Ketaralah bahawa mereka tidak dapat membezakan noktah dengan elipsis (…), elipsis berserta noktah (….) dan ruangan yang dikosongkan dalam butiran ujian yang lazimnya lapan hingga 12 titik.

Ketidakprihatinan mereka terhadap tanda baca adakalanya mengundang padah. Hal itu berlaku apabila kesilapan penggunaan tanda baca itu terserlah di latar pentas. Sebagai contoh, dalam satu perbincangan tentang sumbangan Pendeta Za‘ba, antara perkara yang disentuh ialah ketelitian Za‘ba menggunakan tanda baca. Pada latar pentas dan buku atar cara ejaan Za‘ba yang digunakan ialah *Za’ba. Nyatalah bahawa penganjur kurang ambil berat tentang tanda (‘) yang dipadankan dengan huruf ain dalam huruf Jawi dan tanda (’) yang dipadankan dengan huruf hamzah. Mungkin mereka tidak menyedari bahawa Za‘ba ialah ringkasan nama Zainal ‘Abidin bin Ahmad menjadi Z.‘A.b.A. Ejaan ini mengalami beberapa kali perubahan dan kini ejaan Za‘ba sudah mantap.

Oleh hal yang demikian, pengguna bahasa Melayu, khususnya guru dan pelajar hendaklah mengambil berat aspek tanda baca. Manfaatkanlah bahan yang sudah dinyatakan.


Bacaan tambahan:

Biodata Za‘ba

Pendeta Za‘ba: “Pelita yang Tak Pernah Padam”

Posted in Bahasa, Sastera & Budaya Tagged with:

April 10th, 2014 by bukharishafie

 

Istilah ‘atas talian’ dan ‘dalam talian’ merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada istilah ‘online’. Berdasarkan carian menggunakan enjin carian Google, terdapat 560 000 penggunaan istilah ‘dalam talian’ dan 1 780 000 penggunaan istilah ‘atas talian’.

Antara contoh penggunaannya berdasarkan carian Google ialah:

1a. Radio Dalam Talian (Online) – IKIMfm
1b. Mohon Dalam Talian – UNITAR International University
1c. Pengiraan Faraid Dalam Talian – Selamat Datang ke Portal E-Syariah
1d. Pembayaran Dalam Talian – Portal Rasmi Majlis Bandaraya Melaka

2a. Selamat Datang Ke Sistem Peperiksaan Atas Talian
2b. Aplikasi Permohonan Jawatan Atas Talian UMT
2c. Perkhidmatan Atas Talian Kementerian Kerja Raya
2d. Kedai Atas Talian – Quora

Read more of this article »

Posted in Bahasa, Sastera & Budaya, P&P BM Berbantukan Komputer Tagged with: ,

February 18th, 2013 by bukharishafie

Apabila sahabat hamba menulis begini, “Semoga mendapat keberkatan dariNya,” hamba bertanya, “Nya itu siapa?”
“Nya” itu ganti nama, tetapi apabila tidak ada nama disebut sebelum itu, “Nya” itu siapalah agaknya!

Jikalau “Nya” itu bermaksud “Allah”, silalah tuliskan Allah, “Semoga mendapat keberkatan dari Allah.” Dan selepas itu “Nya” akan merujuk kepada “Allah.”

Contoh: “Semoga mendapat keberkatan dari Allah. Kita semua sentiasa berdoa mengharapkan rahmat-Nya.” Barulah “Nya” itu merujuk kepada Allah. Juga pastikan sebelum “Nya” ada sempang (-), diperlukan kerana “N” itu ditulis dengan huruf kapital.

—–
Sumber: Profesor Emeritus Abdullah Hassan

Posted in Bahasa, Sastera & Budaya, Pedoman Tagged with: