February 6th, 2012 by bukharishafie


Cloud computing
atau pengkomputeran awan ialah satu kaedah memanfaatkaan perkomputeran sebagai satu perkhidmatan (service) dan bukannya produk di mana sumber, aplikasi dan maklumat yang disediakan dalam komputer atau peranti lain (seperti iPhone, iPad, iPod, Android, BlackBerry dsb) sebagai satu utiliti melalui rangkaian (internet). Pengguna tidak bergantung kepada komputer tertentu sahaja atau tempat tertentu sahaja, sebaliknya boleh menggunakan mana-mana komputer atau peranti mudah alih lain asalkan terdapat capaian internet.

Read more of this article »

Posted in Makluman Tagged with: ,