July 9th, 2014 by bukharishafie

Pastikan anda memiliki dokumen berikut sebelum menjalani praktikum.

 

i. Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia [DSK Tahap 1] [DSKP Tahun 4]

ii. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid [Sila muat turun di sini]

iii. Dokumen Sokongan [Buku Teks] [Buku Panduan Guru – Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3] [Buku Panduan Kreativiti & Inovasi] [Buku Panduan Keusahawanan] dan [Buku Panduan TMK]

 

Posted in KSSR, PBS, Praktikum Tagged with:

July 7th, 2014 by bukharishafie

Taklimat Praktikum Elektif Bahasa Melayu akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 8 Julai 2014 (Selasa)

Jam: 2.30 petang

Tempat: Bilik Seminar 1, Pusat Sumber Institut

Kandungan:

i. KSSR

ii. Rancangan Semester

iii. Rancangan Pengajaran Harian

iv. Penulisan Objektif

Sasaran: Kumpulan PISMP semester 6 ambilan Januari 2012 (Pemulihan 1,2 dan 3)

 

 

Posted in Makluman, Praktikum Tagged with: