Petunjuk Kepada Diri: Kebenaran dan Kebatilan

Petunjuk Kepada Diri: Kebenaran dan Kebatilan
Surah Ibrahim (23-25); (24) Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tentang kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. (25) IPohon itu mengeluarkan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia, supaya mereka selalu ingat (26) Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon…