Diftong dan Vokal Berganding

Diftong dan Vokal Berganding Oleh Mohd Isa Abd Razak (http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2012/12/diftong-dan-vokal-berganding.html#more) Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah. Takrif ini diberikan oleh Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Contoh yang diberikan ialah [ai] dalam pandai dan [au] dalam pulau. Profesor Nor Hashimah Jalaludin ... Read More

WAJ3104: Boneka (Kemas kini – 06/09/2012)

06/09/2012 Rujukan yang boleh membantu anda memahami tentang boneka. http://www.puppetsproject.com/index.php http://www.play-script-and-song.com/easy-to-make-puppets.html http://owlyshadowpuppets.com/teacher-lesson-plan   ---- 26/02/2012 Aktiviti menggunakan boneka.

Kata Kunci Bahan/Nota

Ramai yang telah menghantar e-mel untuk mendapatkan kata kunci bahan daripada blog ini. Berikut kata kunci yang boleh digunakan untuk mengakses ruangan nota/bahan kursus: (more…)

WAJ3104: Kuiz 1

Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian. Masa menjawab : 2.15 - 4.00 pm Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan. 1. Berikan penjelasan tentang kaedah membaca berikut: i. kaedah fonetik ii. kaedah abjad iii. kaedah pandang sebut   2. Anda ingin mengajar murid membaca dengan menggunakan aktiviti asosiasi benda dengan ... Read More

WAJ3104: Kuiz 2

Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian. Masa menjawab : 2.15 – 4.00 pm Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan. 3. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang akan anda pertimbangkan dalam membina bahan bantu mengajar?   4. Jelaskan maksud titik kemasukan huruf. Berikan contoh yang sesuai.   5. Berikan alamat ... Read More