March 24th, 2014 by bukharishafie

URL: LINUS 2.0

Posted in Linus, Literasi Bahasa Tagged with: ,

March 3rd, 2014 by bukharishafie

Posted in Literasi Bahasa, P&P BM Berbantukan Komputer, Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR, Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tagged with: , , , ,

December 8th, 2012 by bukharishafie

Diftong dan Vokal Berganding

Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah. Takrif ini diberikan oleh Kamus Linguistik terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Contoh yang diberikan ialah [ai] dalam pandai dan [au] dalam pulau.

Profesor Nor Hashimah Jalaludin dalam bukunya Asas Fonetik (DBP, 1998: 41) pula menulis, “Bunyi diftong melibatkan dua rentetan vokal yang hadir serentak. Bunyi diftong terhasil apabila bunyi vokal yang hadir selepas bunyi vokal yang satu lagi menggeluncur ke arah vokal yang mula-mula hadir tanpa menunjukkan sebarang puncak kelantangan. Ketiadaan puncak kelantangan semasa penghasilan bunyi diftong menjadikan bunyi tersebut sebagai satu suku kata sahaja.”

Dalam bidang fonetik, unit bunyi bahasa diistilahkan sebagai fon. Fon yang dapat membezakan makna pula dinamakan fonem. Bunyi [au] dalam perkataan pulau ialah satu fon, sekali gus satu fonem. Bunyi ini ditulis dengan menggunakan dwilambang. Tegasnya, diftong bukan dua vokal/bunyi yang sempurna tetapi gabungan/geluncuran bunyi yang tersendiri.

Read more of this article »

Posted in Bahasa Melayu 1, Bahasa Melayu Kontekstual, Literasi Bahasa, Pengajian Sukatan Pelajaran BMSR Tagged with: , , , ,

September 6th, 2012 by bukharishafie

06/09/2012

Rujukan yang boleh membantu anda memahami tentang boneka.

http://www.puppetsproject.com/index.php

http://www.play-script-and-song.com/easy-to-make-puppets.html

http://owlyshadowpuppets.com/teacher-lesson-plan

 

—-
26/02/2012

Aktiviti menggunakan boneka.

Posted in Literasi Bahasa Tagged with:

August 28th, 2012 by bukharishafie

Ramai yang telah menghantar e-mel untuk mendapatkan kata kunci bahan daripada blog ini.

Berikut kata kunci yang boleh digunakan untuk mengakses ruangan nota/bahan kursus:

Read more of this article »

Posted in Makluman Tagged with: , ,

August 15th, 2012 by bukharishafie

Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian.
Masa menjawab : 2.15 – 4.00 pm

Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan.

1. Berikan penjelasan tentang kaedah membaca berikut:

i. kaedah fonetik

ii. kaedah abjad

iii. kaedah pandang sebut

 

2. Anda ingin mengajar murid membaca dengan menggunakan aktiviti asosiasi benda dengan huruf konsonan. Huruf konsonan yang dipilih ialah k, s, t dan d.

Jelaskan langkah-langkah cara anda melaksanakan aktiviti tersebut menggunakan kaedah fonetik, kaedah abjad dan kaedah pandang sebut.

* Sila klik pada ‘Ulasan’ di bawah catatan ini untuk menjawab.

Posted in Literasi Bahasa Tagged with:

August 15th, 2012 by bukharishafie

Kuiz ini terdiri daripada dua bahagian.
Masa menjawab : 2.15 – 4.00 pm

Jawab semua soalan. Anda dibenarkan membuat rujukan.

3. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang akan anda pertimbangkan dalam membina bahan bantu mengajar?

 

4. Jelaskan maksud titik kemasukan huruf. Berikan contoh yang sesuai.

 

5. Berikan alamat 4 rujukan dalam talian (online) yang berkaitan dengan literasi bahasa.

* Sila klik pada ‘Ulasan’ di bawah catatan ini untuk menjawab.

Posted in Literasi Bahasa Tagged with:

August 7th, 2012 by bukharishafie

Pelajar kumpulan Matematik 2, PISMP Semester 2 (ambilan Januari 2012), bahan bacaan berikut boleh membantu anda memahami kaedah fonik.

Posted in Literasi Bahasa Tagged with:

July 29th, 2012 by bukharishafie

Pelajar kumpulan Matematik 2, PISMP Semester 2 (ambilan Januari 2012) sila mua turun nota dan bahan bacaan di sini.

 

* Sila klik pada ‘Ulasan’ di bawah catatan ini untuk mengemukakan pertanyaan atau pandangan.

Posted in Literasi Bahasa Tagged with:

February 26th, 2012 by bukharishafie

Sila muat turun nota/bahan/tugasan/tutorial berkaitan kursus WAJ3104.

KLIK SINI

Kata kunci diperlukan. Jika terlupa atau mahukan kata kunci sila e-mel saya.

Posted in Literasi Bahasa Tagged with: